కావేరి🔥వాటర్‌వార్💣>>కమల్‌హాసన్‌ మిస్సైన రెండు పాయింట్స్ >🔎(1)భాషనేర్చిన🐒కోతులు🐒 🔎(2)వాటర్లో వున్న వాటా&వార్‌ 🔎


ఇండియాలో జలయజ్ఞాలే కానీ జలయుద్ధాలు(వాటర్ వార్స్) జరుగుతాయా?అని ఇండియాలో ఎవరూ కొశ్చన్ చెయ్యరు. ఆశ్చర్యం అసలే పడరు. మనకి మునిసిపాలిటీ టాప్స్ దగ్గర జరిగే బిందెయుద్ధాలు తెలుసు. కొన్ని కులాలకి దాహానిక్కూడా నీళ్ళు దొరకని (దొరకనివ్వని)

😉 మీ ఊళ్ళో గాంధీస్టాట్యూ మీద రంగుల్ని గీకిన గుర్తులున్నాయా? 😉


ఆయన నమ్మిన సిద్ధాంతం, అవలంబించిన జీవనవిధానం ఒకప్పుడు సంచలనాలు సృష్టించాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రజల్ని, మేధావుల్నీ ఆకర్షించాయి. రకరకాల సోషల్ స్టీరియోటైప్స్‌లో ఇరుక్కుపోయిన జాతులు, సంస్కృతుల్లో కాస్త ఔట్-ఆఫ్-ది-బాక్స్ ఆలోచించడానికి వెనుకాడనివాళ్లని సత్యం, అహింసల బేసిస్‌పై

పూరీలు కాలిపోతే న్యూస్‌లో చెప్పాలా ?


పూరీలు కాలిపోతే న్యూస్ లో చెప్పాలా ? పూరీలు కాలిపోవడం ఒక న్యూసా? ప్రత్యేకంగా అనౌన్స్ చెయ్యాల్సినంత పెద్దవిషయమా? హూ యామ్ ఐ టు డిసైడ్ ? డిసైడ్ చెయ్యాల్సింది తెలుగు టీవీ చానల్సు. ఎందుకు, ఎలాగా

1 2 3