చెట్లు పెంచండి టపాకాయలు పేల్చ(కం) ండి.


దీపాలు ✅✅✅

బాంబులు ❎❎❎

చెట్లు, పూలు ✅✅✅

అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు.

12 thoughts on “చెట్లు పెంచండి టపాకాయలు పేల్చ(కం) ండి.

 1. విన్నకోట నరసింహారావు

  చెట్లు పెంచాలి అనే సందేశం బాగుంది. మరి టపా టైటిల్లో … టపాకాయలు “పేల్చకండి” … అని ఉండాలా, ముద్రారాక్షసమా?

  ఎనీవే, అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు.

  Like

  Reply
  1. YVR's అం'తరంగం' Post author

   థాంక్యూ వీఎన్నార్ సర్! ముద్రాక్షసం కాదండి. టపాకాయలు పేల్చద్దు అంటే పిండేసుకునే జనాభా మనోభావాల్ని దృష్టిలో వుంచుకుని అలా …. 🤗
   ఇప్పుడు మోడిఫై చేశాను 😊

   Like

   Reply
 2. Anonymous

  పెంచండోయీ చెట్లను
  త్రుంచండోయీ మనుజుల దుష్టతలను వి
  శ్వాంచతి స్వచ్ఛత గానన్
  ప్రాంచత్దీపావళి తఱి వలదు పటాసుల్!

  Like

  Reply
 3. విన్నకోట నరసింహారావు

  అదేదో “Coronavirus” అనే దుష్టశక్తి చైనా నుండి మీ దేశం వైపు కూడా దూసుకొస్తోందిటగా? జాగ్రత్తగా ఉండండి YVR గారు☝️.

  Like

  Reply
  1. YVR's అం'తరంగం' Post author

   వీఎన్నార్ సర్!! మీరు చెప్పిన తరువాతే వార్తలు చూశాను. చైనా నుంచి వచ్చిన 66 ఏళ్ళ వ్యక్తి (టూరిస్ట్ అనుకుంటాను)కి వైరస్ సోకినట్టు తెలుసుకున్నారు. ఇంకో 27 మంది కి వుందని అనుమానిస్తున్నారు. క్వారంటైన్ + ఇతర చర్యలు (contact tracing, etc )తీసుకుంటున్నారు.
   గుర్తు చేసుకుని, జాగ్రత్త చెప్పిన మీ అభిమానానికి 🙏🙏🙏🙏 లు.

   Like

   Reply

Hi, _/\_ :-) Thank you for coming this far in the post ;-) I do appreciate people who stimulate my creativity & make me think on a deeper level. Your rating this post helps. _/\\_ :-)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s