హుమ్..మ్..మ్..వెతికితే చిక్కడు-దొరకడు, దొరికితే కదలడు-వదలడు 😍


ఓ రెండు మూడు వారాల క్రితం లంచ్ బ్రేకులో మా ఆఫీసు చుట్టుపక్కల వున్న చెట్లు, పుట్టలు, పిట్టలు (రెక్కలు, ముక్కులు, ఈకలు వుండి గాల్లో ఎగిరేవేలెండి😉) చూసుకుంటూ తచ్చాడుతుంటే అదిగో ఆ అద్భుత జీవి కనబడింది. పేరు Cantao Ocellatus[Mallotus Shield Bug] (ట).

ఎక్కువగా బొద్దిచెట్ల (Macaranga peltata) ఆకుల వెనకవైపు గుడ్లు పెట్టి, వాటిలోంచి పిల్లబ్యూటీలు బైటికొచ్చే వరకూ అక్కణ్ణుంచి కదలవుట. చుట్టుపక్కల ఎంత గందరగోళంగా వున్నా సరే కదలవుట. సరిగ్గా ఆ దశలో వున్నప్పుడే, కార్లూ అవీ బాగా తిరిగే రోడ్డుకి పక్కనే, చెయ్యి చాస్తే అందే కొమ్మ మీద, నా కంటబడింది.

పురుగు అని మనం తీసి పారేసే జాతిలో పుట్టిన ఈ ప్రాణి ఓ మంచి తల్లి అని తెలిసి ఆర్ద్రత అనే భావన అనుభవంలోకి వచ్చింది.

తనలోని మరో రహస్యాన్ని నాతో పంచుకోవాలని పుడమితల్లికి సడెన్-గా ఎందుకనిపించిందో!!

నా ఒక్కడితోనే కాదు, కనీసం ఓ వందమంది తెలుగువారితో పంచుకోవాలని ప్రకృతిమాత సంకల్పం అని ఇది వ్రాస్తుంటే అర్థమైంది.

మొత్తానికి “భలే భలే అందాలు సృష్టించావు, ఇలా మురిపించావు ….” అనిపించాడు విశ్వనేత. విశ్వాన్ని నేసిన ఆ నేతన్న ఎవరోగానీ ఫస్టు నేతన్నల కళాదృష్టి /సృష్టి మనసులో మెదిలాయి. ఆ రంగులు, డిజైన్లూ చూస్తుంటే అవేవో రకరకాల చేనేత చీరలు గుర్తు రావట్లా?

మెడ భాగానికి కింద చూడండి, ఇద్దరు మనుషులు నిలబడి మాట్లాడుకుంటున్న బొమ్మలా వుంది.

ఇంకా పైగా ఈ కీటకం వీపు మీది డిజైనులో పూరీ జగన్నాధుడి మూర్తి, అన్నవరం దేవుడి మీసాలు కూడా కనిపించాయి.

హుమ్..మ్…మ్… వెతికితే చిక్కడు-దొరకడు, దొరికితే కదలడు-వదలడు.

ప్రకృతిమాత తన fabric design skill అంతా ఈ బుల్లిజీవి వీపు మీద ప్రదర్శించడం వెనక కారణం ఏమై వుంటుంది? చాలా పెద్ద కారణం వుంది. చెప్పడం కుదరదు. ఎవరికి వాళ్ళు తెలుసుకోవాలని నేలతల్లి కోరిక.

ఇంతే సంగతులు. బై4నౌ🙏😊

Published by YVR's అం'తరంగం'

These little thoughts are the rustle of leaves; they have their whisper of joy in my mind...

One thought on “హుమ్..మ్..మ్..వెతికితే చిక్కడు-దొరకడు, దొరికితే కదలడు-వదలడు 😍

Hi, _/\_ :-) Thank you for coming this far in the post ;-) I do appreciate people who stimulate my creativity & make me think on a deeper level. Your rating this post helps. _/\\_ :-)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

vedika

your forum for critical and constructive writings

నా కుటీరం

సమాజం, సాహిత్యం, సౌందర్యం

Kadhana Kuthuhalam

మరపురాని కథలను మళ్ళీ చదువుదాం.!

🌿🐢YVR's 👣Walks🐾With🌾Nature🐌🍄

🌻Look deep into nature, and then you will understand everything better 🌹 👨‍🔬Albert Einstein👨‍🏫

ఉహల ఊసులు

కవిత్వం, వంటా - వార్పు, మనసులో మాటలు, అక్కడ - ఇక్కడ

Prasad Oruganti

“I've learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel”— Maya Angelou

A Birder's Notebook

"Learning to bird is like getting a lifetime ticket to the theater of nature".

SEEN ALONG THE TRAIL

"I am at home among trees." ~ J.R.R. Tolkien

BUDGET BIRDERS

birding the world on a budget

Mike Powell

My journey through photography

Singapore Bird Group

The blog of the NSS Singapore Bird Group

MORGAN AWYONG

little truths . little deaths

Animals in South-East Asia

By Andrew Rhee (http://blog.daum.net/fantasticanimals)

Singapore Birds Project

Singapore birds information for birders by birders

Life is a poetry

Life is a beautiful journey. Live, discover, feel and fall in love with it

Why watch wildlife?

A site dedicated to watching wildlife

vedika

your forum for critical and constructive writings

నా కుటీరం

సమాజం, సాహిత్యం, సౌందర్యం

Kadhana Kuthuhalam

మరపురాని కథలను మళ్ళీ చదువుదాం.!

🌿🐢YVR's 👣Walks🐾With🌾Nature🐌🍄

🌻Look deep into nature, and then you will understand everything better 🌹 👨‍🔬Albert Einstein👨‍🏫

ఉహల ఊసులు

కవిత్వం, వంటా - వార్పు, మనసులో మాటలు, అక్కడ - ఇక్కడ

Prasad Oruganti

“I've learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel”— Maya Angelou

A Birder's Notebook

"Learning to bird is like getting a lifetime ticket to the theater of nature".

SEEN ALONG THE TRAIL

"I am at home among trees." ~ J.R.R. Tolkien

BUDGET BIRDERS

birding the world on a budget

Mike Powell

My journey through photography

Singapore Bird Group

The blog of the NSS Singapore Bird Group

MORGAN AWYONG

little truths . little deaths

Animals in South-East Asia

By Andrew Rhee (http://blog.daum.net/fantasticanimals)

Singapore Birds Project

Singapore birds information for birders by birders

Life is a poetry

Life is a beautiful journey. Live, discover, feel and fall in love with it

Why watch wildlife?

A site dedicated to watching wildlife

Discover WordPress

A daily selection of the best content published on WordPress, collected for you by humans who love to read.

Gangaraju Gunnam

What I love, and mostly, what I hate

చిత్రకవితా ప్రపంచం

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

సాహితీ నందనం

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

బోల్డన్ని కబుర్లు...

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

భండారు శ్రీనివాస రావు – వార్తా వ్యాఖ్య

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

SAAHITYA ABHIMAANI

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

లోలకం

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

కష్టేఫలి

సర్వేజనాః సుఖినోభవంతు

zilebi

Just another WordPress.com site

కష్టేఫలే

సర్వేజనాః సుఖినోభవంతు

అంతర్యామి - అంతయును నీవే

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

ఎందరో మహానుభావులు

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

వరూధిని

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

హరి కాలం

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

The Whispering

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

Satish Chandar

Editor. Poet. Writer

పిపీలికం

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

పని లేక..

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

గురవాయణం

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

పక్షులు

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

ఆలోచనలు...

అభిమానంతో మీ ప్రవీణ.....

Vu3ktb's Blog

Just another WordPress.com weblog

ఆలోచనాస్త్రాలు

............... ప్రపంచంపై సంధిస్తా - బోనగిరి

abhiram

album contains photos of my thoughts & feelings

%d bloggers like this: