తిరుమలేశుడికి \|/ తిరునామం రాములోరితో🏹రాజకీయం🤫


స్టేట్ లెవెల్లో తిరుమలేశ్వరుడికే  తిరునామాలు పెట్టడంలో…..

Screenshot_20190225-152257_S Note.jpg

జాతీయస్థాయిలో రాములవారి పేర  రాజకీయాలు చెయ్యడంలో ….

ఆరితేరిపోయారు నాయకులు…

గుళ్లో దేవుడు మాట్లాడక ఊరుకుంటాడని వీళ్ళకి ధైర్యమో? నమ్మకమో? 🤔

ప్రజల గుండెల్లో దేవుడు కూడా అంతే అనుకుంటారా?

ఏమో మరి 🤔 😇

వోటరు దేవుళ్ళే తేల్చాలి మరి 🤗

బై 4నౌ

✋🤓

6 thoughts on “తిరుమలేశుడికి \|/ తిరునామం రాములోరితో🏹రాజకీయం🤫

 1. bonagiri

  తిరుమలేశుడి సాక్షిగా అని వాళ్ళు క్లియర్‌గా చెప్పారా?
  లేక తిరుపతిలో చెప్పారని మనం అలా అనేసుకుంటున్నామా?

  Like

  Reply
  1. YVR's అం'తరంగం' Post author

   బోనగిరి గారూ,
   నిజంగా దేవుడి పేరు చెప్పి ప్రమాణం చెయ్యడానికీ, అమాయక నమ్మకంతో వున్న ప్రజలకి వాగ్దానం చెయ్యడానికీ పెద్ద తేడా వుండదని నా ఉద్దేశం. రెండిట్లో ఏదైనా, ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోపోతే దేవుడికి టోకరా ఇచ్చినట్టే.

   Like

   Reply
 2. అన్యగామి

  సమస్యని నాన్చడంలోనూ, సాగతీయటంలోనే మజాఉందని రాజకీయులకి తెలిసినట్టు మరొకరికి తెలియదు. పాపం భగవంతుడు మౌన సాక్షిగానే ఉండటం ఉత్తమం.

  Like

  Reply
  1. YVR's అం'తరంగం' Post author

   అన్యగామిగారూ, నెనరులు.
   //భగవంతుడు మౌన సాక్షిగానే …. //
   ఆయనకి ఒరిగేదీ తరిగేదీ ఏం వుండదుగా ఆయన మౌనంగానే వుంటాడు. “దేవుడికేం హాయిగా కూచున్నాడు, ఈ మానవుడే బాధలు పడుతున్నాడు,” అని సినిమాపాట కూడా వుందికదా !!

   Like

   Reply
 3. Zilebi

  జగతిని సమస్యలను నా
  న్చగ నేతల కచ్చివచ్చు చక్కగ సుమ్మీ!
  భగవంతుడా జగత్సా
  క్షిగ మౌనముగాను తా వసించిన మేలౌ
  జిలేబి

  Like

  Reply

Hi, _/\_ :-) Thank you for coming this far in the post ;-) I do appreciate people who stimulate my creativity & make me think on a deeper level. Your rating this post helps. _/\\_ :-)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s