న్యూమరాలజీ = నారదాలజీ


నర  – నారా

ఇంద్ర –  చంద్ర 

పై పదాల్లో కామన్  అక్షరాలేవేంటి?

న – ర – ద  —> ఆ ‘న’ ని కొంచెం సాగదీస్తే ?  

నా-ర-ద  = నారద 

నారదుల వారి మెయిన్  డ్యూటీ ఏంటీ? కలహాలు పెట్టుట. 

నారదులవారు వున్నచోట కలహాలు కాపురము చేయును. 

కధని ఇంకొంచెం సాగదీద్దాం ….

న – ర – ద –> ఆ ‘న’ని మైనస్ చేసేసి అక్కడ ‘బు’ పెడితే ?

బు-ర-ద 

బురద = మట్టి+నీళ్లు 

మట్టి పక్కన ఒక ✊🏼 

నీళ్ల పక్కన ఒక 🥛

తగిలిస్తే ఆ ఈక్వేషనేవన్నా మారుతుందా? మారదు.

మారకపోగా బురద సరైన పాళ్ళలో తయారౌతుంది. కదా !!!

చూద్దాం! 2019లో న్యూమరాలజీ ఏవన్నా మారుతుందేమో !!

ఇంతే సంగతులు. బై4నౌ 

😁😁😁

2 thoughts on “న్యూమరాలజీ = నారదాలజీ

 1. వెంకట రాజారావు . లక్కాకుల

  ‘ నారదుల వారి మెయిన్ డ్యూటీ ఏంటీ? కలహాలు పెట్టుట.

  నారదులవారు వున్నచోట కలహాలు కాపురము చేయును. ‘

  పొగరు తలకెక్కితే దించును
  లోక కళ్యాణాన్ని సాధించును

  ఇక గ్లాసు నుపయోగించి దప్పిగొన్నవారు కుండలో నీళ్ళు త్రాగి హాయినొందెదరు .
  కేంద్రం కుండైతే గ్లాసు ఆంధ్ర రాష్ట్ర మన్నమాట .
  ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజల దాహార్తి గ్లాసుతోనే తీరును

  Like

  Reply
  1. YVR's అం'తరంగం' Post author

   కుండ మూత తీయదు కేంద్రం, బాబుగారి గ్లాసుకి చిల్లుందని దాని భయం(ట) పాపం!!
   లోక కళ్యాణం అంటే నార (లోకేషు) ( పవన్) గ్లాసులో చేరడమని అర్థం తీయవచ్చునా మాస్టారూ!😀

   Like

   Reply

Hi, _/\_ :-) Thank you for coming this far in the post ;-) I do appreciate people who stimulate my creativity & make me think on a deeper level. Your rating this post helps. _/\\_ :-)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s