గాంధీగారి🙈🙉🙊కోతులు + 3 కొత్త🐒🐵🐒 కోతులు Monkey’s Message😉 to its Cousins😆


 

చాలా ఏళ్ళ కిందట “మాకూ స్వాతంత్ర్యం కావాలి” అనే సినిమా వచ్చింది. చూడలేదు కానీ అది మనిషి వల్ల మూగజంతువులు పడుతున్న అగచాట్ల గురించి అని గుర్తు. జంతువులకీ స్వాతంత్ర్యం ఉండాలన్న చక్కటి ఉద్దేశంతో తీసినా ఇందులో చిన్న కాంట్రడిక్షన్ లేక పారడాక్స్ లేక అసంబద్ధత కనిపిస్తుంది. అది – స్వాతంత్ర్యం కోల్పోయిన జంతువుల చేత “మాకూ స్వాతంత్ర్యం కావాలి” అంటూ రక్తంలో నటన అనేది లేని ప్రాణుల చేత నటింపజెయ్యడం. బట్, అదొక మీనింగ్‌ఫుల్ అసంబద్ధత. స్వేచ్ఛ కోల్పోయిన వాళ్ళకే కదా దాని విలువ తెలిసేది, వాళ్ళే కదా స్వేచ్ఛ కోసం పోరాడేది. అదే పరిమిత స్వేచ్ఛతో లేక పూర్తి స్వేచ్ఛతో వున్న మూగజీవాలు మాకూ స్వాతంత్ర్యం కావాలి అన్నట్టు ప్రవర్తిస్తే? స్వాతంత్ర్యం సాధించుకున్నాక దాన్ని ఎలా వాడుకోవచ్చో కూడా ప్రదర్శిస్తే? అది ఎలావుంటుందో చూపించే ప్రయత్నమే ఈ టపా(కాయ్).

ఈ ప్రపంచంలో చరాచరాలన్నీ పరస్పరాశ్రయాలు. ఒకదానితో ఒకటి సంబంధం లేకుండా ఏదైనా ఉండడం సృష్టిలో కుదరని పని. జీవుల మనుగడ -అందులోనూ మానవసమాజపు మనుగడ పరస్పర ఆధారత లేకుండా అసాధ్యం. అందుకే స్వేచ్ఛని యధేచ్చ అనికాకుండా కొన్ని పరిమితులతో కూడిన స్వతంత్రత అని అర్ధం చేసుకోవాల్సిన అవసరం వుంటుంది. ఐతే, ఎలాంటి అసంతృప్తి లేకుండా ఎంతో కొంత స్వేచ్ఛని ఎలా వదులుకోగలం? అది తెలియాలంటే ఫ్రీడం అనే దానికి అసలైన అర్ధం, దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకునే సామర్ధ్యం వుండాలి. మన చుట్టూ జరిగేవాటిని గమనిస్తే ఆ పరిస్థితి లేదు అనిపించకపోదు. కొందరు స్వేచ్ఛని దుర్వినియోగం చేస్తారు, కొందరు సరిగ్గా వాడుకోలేకపోతారు. కానీ మెజారిటీ ప్రజలు వాళ్ళు అనుభవిస్తున్న సో-కాల్డ్ స్వేచ్ఛ మారువేషంలో వచ్చిన పరాధీనత అని తెలుసుకోలేరు.స్వేచ్ఛ కోరుకునే వాళ్ళు అది సాధించుకున్నాక దానికున్న పరిధులేమిటో తెలుసుకోకుండా ప్రవర్తించడం, అంతకు మించి దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోలేక పోవడం, దాన్ని కాపాడుకునే అవకాశం కోల్పోవడం, అన్నిటికంటే మించి మారువేషంలో వచ్చిన పారతంత్ర్యాన్ని  గ్రహించలేకపోవడం – ఇవన్నీ ఆలోచించే లోచనాలకి కనిపించే సత్యాలు.

ఈ వాస్తవాల్ని మొన్నటి ఆగస్ట్ పదిహేనుకి కొంచెం అటూ ఇటూగా, మూడు కోతులు అనాలోచితంగానే అయినా పూర్తి అర్ధవంతంగా తమ హావభావాలలో , చేష్టలలో ఆవిష్కరించాయి. కోతి నుంచి పుట్టిన మనిషికి ఆ కోతులే ఒక సందేశాన్ని ఇస్తున్నాయా అనిపించే ఆ మూడు కోతులూ ఇవిగో👇

 

3 decades ago there was a telugu movie “maakoo swaatantram kaavaali” (=We want freedom too). Didn’t see the film but I know it was about animals’ rights and the travails they face under the shadow of the dominant species on earth i.e. Homo sapiens. I find the film’s title a bit paradoxical because it is about animals being forced by their masters to enact their own troubles. But then it is a very meaningful paradox. It is only the enslaved that can understand and fight for their freedom, Isn’t it? Now, imagine animals, partly or fully free, displaying their feelings for freedom and the way they might use it once it is achieved. That’s what this post is about.

It is said that there is no such thing as Unrestrained Freedom because all things in this world are interconnected and therefore interdependent. The interconnected-ness and inter-dependency become more emphasized in the living world, especially among humans and hence the necessity to know what freedom really means and to acquire the ability to exercise it carefully. But, some observation would reveal that freedom, in many instances, is not used with an educated understanding of the word. Some abuse it, some do not use it meaningfully and most do not realize that the “freedom” they are enjoying is a different form of slavery.

Pictures of a few monkeys that I came across during the independence day week seem to display the above mentioned facts about freedom. It is as if the monkey, from whose distant relative – some kind of ape – the homo sapiens are supposed to have evolved, is sending a message across to its distant cousins, us !!  👇

MonkeySuffer

దుర్భరమైన పరాయి పాలన నుంచి విముక్తి కోసం అర్రులు చాస్తాం. ఫ్రీడం వచ్చేవరకూ ఆలోచనా, ఆదర్శం, త్యాగం, విలువలూ అన్నిటికీ బోల్డు విలువ ఇస్తాం. (We yearn for freedom and long for a chance to break the restraints of slavery. We value Theories, Ideals, Sacrifice, Human Values until freedom is gained) 

60076821

ప్రాణాలకి తెగించి పోరాడి, స్వేచ్ఛ సాధిస్తాం. (We go to any extent to achieve freedom)

20170816194555

స్వేచ్ఛ దొరికాక …. అంతే సంగతులు మంకీ మైండ్‌కి బానిసలుగా బతుకుతాం. Monkey See – Monkey Do కల్చర్‌కి అలవాటు పడతాం. (But what we do with the well-earned freedom is a different matter. Monkey See – Monkey Do culture becomes the new bondage disguised as freedom) 

చెడు అనవద్దు, వినవద్దు, కనవద్దు అని చెప్పే గాంధీగారి మూడు కోతులూ అందరికీ తెలుసు. ఆ మూడిటికీ ఈ మూడు కోతుల్నీ కలిపి చూస్తే స్వాతంత్ర్యాన్ని ఎలా అర్ధం చేసుకోవాలో & ఎలా అర్ధం చేసుకోకూడదో తెలుస్తుందేమో? మంకీ మైండ్‌ని కంట్రోల్లో పెట్టకుండా ఫ్రీడం కోసం ఎంత గొడవ చేసినా ఏంటి ప్రయోజనం? పరాయి పాలన అంటే ఒక్క విదేశీ పాలనే కాదు కదా? బుద్ధి, ఆత్మా కూడా పరాధీనతనుంచి బయట పడాలి. పరాధీనత అనేది స్వదేశం, విదేశం అనే గీతల మధ్య ఇమిడిపోయేంత చిన్న విషయమా? స్వధర్మం, పరధర్మం, సమదర్శనం అనేవాటిని అర్ధం చేసుకుని పాటించకుండానే పరాధీనత పోతుందా? స్వాతంత్ర్యం వస్తుందా? వాడ్డూయూ థింక్?

పనిలో పని, H.L. Mencken అనే ఆయన మంకీ మైండ్ + డెమోక్రసీ గురించి అన్నది 👇ఆలకించడం, దానిపై ఆలోచించడం అవసరం. (యెస్, మీ మైండ్‌లో నా గురించి మెరిసిన థాట్ నిజమే 😆, ఆయన గురించి నాకేం తెలీదు, ఈ కోట్ తప్ప)

Gandhiji, one who is seen, though not by all, as the symbol of our freedom used to keep figurines of three monkeys symbolizing the principle of “see no evil, hear no evil, speak no evil” . Add to them the three monkeys above and the six monkeys together may tell us how to understand and also how not to understand freedom. Human mind is compared to a mad monkey by philosophers. Accepting that comparison brings forward the question – of what use is the freedom when it is in the hands of a mad monkey? Another point of great significance is to understand freedom in its broadest and deepest sense. Is Freedom just the deliverance from physical rule by foreigners? Is it meaningful without the intellect and the soul being freed from bondage? And, does bondage only mean something limited between self-rule and foreign rule? Is Freedom from bondage complete without an understanding and practice of Swadharma, Paradharma and Samadarsana? The three principles which according to Indian philosophical tradition are the most important – but unfortunately the least-practiced – for a well-balanced life.

These thoughts seem to be nicely compressed into a single sentence by H.L. Mencken 👇 –honestly 🙏 I don’t know anything about him except for this quote of his — in his observations on monkey mind and democracy. Very interesting remark for freedom-lovers to brood over, isn’t it?

 

quote-democracy-is-the-art-and-science-of-running-the-circus-from-the-monkey-cage-h-l-mencken-19-67-93

ఇంతే సంగతులు. బై4నౌ. 🙏

(Photo courtesy : Deccan Herald & AZ Quotes)