గాంధీగారి🙈🙉🙊కోతులు + 3 కొత్త🐒🐵🐒 కోతులు Monkey’s Message😉 to its Cousins😆


 

చాలా ఏళ్ళ కిందట “మాకూ స్వాతంత్ర్యం కావాలి” అనే సినిమా వచ్చింది. చూడలేదు కానీ అది మనిషి వల్ల మూగజంతువులు పడుతున్న అగచాట్ల గురించి అని గుర్తు. జంతువులకీ స్వాతంత్ర్యం ఉండాలన్న చక్కటి ఉద్దేశంతో తీసినా ఇందులో చిన్న కాంట్రడిక్షన్ లేక పారడాక్స్ లేక అసంబద్ధత కనిపిస్తుంది. అది – స్వాతంత్ర్యం కోల్పోయిన జంతువుల చేత “మాకూ స్వాతంత్ర్యం కావాలి” అంటూ రక్తంలో నటన అనేది లేని ప్రాణుల చేత నటింపజెయ్యడం. బట్, అదొక మీనింగ్‌ఫుల్ అసంబద్ధత. స్వేచ్ఛ కోల్పోయిన వాళ్ళకే కదా దాని విలువ తెలిసేది, వాళ్ళే కదా స్వేచ్ఛ కోసం పోరాడేది. అదే పరిమిత స్వేచ్ఛతో లేక పూర్తి స్వేచ్ఛతో వున్న మూగజీవాలు మాకూ స్వాతంత్ర్యం కావాలి అన్నట్టు ప్రవర్తిస్తే? స్వాతంత్ర్యం సాధించుకున్నాక దాన్ని ఎలా వాడుకోవచ్చో కూడా ప్రదర్శిస్తే? అది ఎలావుంటుందో చూపించే ప్రయత్నమే ఈ టపా(కాయ్).

ఈ ప్రపంచంలో చరాచరాలన్నీ పరస్పరాశ్రయాలు. ఒకదానితో ఒకటి సంబంధం లేకుండా ఏదైనా ఉండడం సృష్టిలో కుదరని పని. జీవుల మనుగడ -అందులోనూ మానవసమాజపు మనుగడ పరస్పర ఆధారత లేకుండా అసాధ్యం. అందుకే స్వేచ్ఛని యధేచ్చ అనికాకుండా కొన్ని పరిమితులతో కూడిన స్వతంత్రత అని అర్ధం చేసుకోవాల్సిన అవసరం వుంటుంది. ఐతే, ఎలాంటి అసంతృప్తి లేకుండా ఎంతో కొంత స్వేచ్ఛని ఎలా వదులుకోగలం? అది తెలియాలంటే ఫ్రీడం అనే దానికి అసలైన అర్ధం, దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకునే సామర్ధ్యం వుండాలి. మన చుట్టూ జరిగేవాటిని గమనిస్తే ఆ పరిస్థితి లేదు అనిపించకపోదు. కొందరు స్వేచ్ఛని దుర్వినియోగం చేస్తారు, కొందరు సరిగ్గా వాడుకోలేకపోతారు. కానీ మెజారిటీ ప్రజలు వాళ్ళు అనుభవిస్తున్న సో-కాల్డ్ స్వేచ్ఛ మారువేషంలో వచ్చిన పరాధీనత అని తెలుసుకోలేరు.స్వేచ్ఛ కోరుకునే వాళ్ళు అది సాధించుకున్నాక దానికున్న పరిధులేమిటో తెలుసుకోకుండా ప్రవర్తించడం, అంతకు మించి దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోలేక పోవడం, దాన్ని కాపాడుకునే అవకాశం కోల్పోవడం, అన్నిటికంటే మించి మారువేషంలో వచ్చిన పారతంత్ర్యాన్ని  గ్రహించలేకపోవడం – ఇవన్నీ ఆలోచించే లోచనాలకి కనిపించే సత్యాలు.

ఈ వాస్తవాల్ని మొన్నటి ఆగస్ట్ పదిహేనుకి కొంచెం అటూ ఇటూగా, మూడు కోతులు అనాలోచితంగానే అయినా పూర్తి అర్ధవంతంగా తమ హావభావాలలో , చేష్టలలో ఆవిష్కరించాయి. కోతి నుంచి పుట్టిన మనిషికి ఆ కోతులే ఒక సందేశాన్ని ఇస్తున్నాయా అనిపించే ఆ మూడు కోతులూ ఇవిగో👇

 

3 decades ago there was a telugu movie “maakoo swaatantram kaavaali” (=We want freedom too). Didn’t see the film but I know it was about animals’ rights and the travails they face under the shadow of the dominant species on earth i.e. Homo sapiens. I find the film’s title a bit paradoxical because it is about animals being forced by their masters to enact their own troubles. But then it is a very meaningful paradox. It is only the enslaved that can understand and fight for their freedom, Isn’t it? Now, imagine animals, partly or fully free, displaying their feelings for freedom and the way they might use it once it is achieved. That’s what this post is about.

It is said that there is no such thing as Unrestrained Freedom because all things in this world are interconnected and therefore interdependent. The interconnected-ness and inter-dependency become more emphasized in the living world, especially among humans and hence the necessity to know what freedom really means and to acquire the ability to exercise it carefully. But, some observation would reveal that freedom, in many instances, is not used with an educated understanding of the word. Some abuse it, some do not use it meaningfully and most do not realize that the “freedom” they are enjoying is a different form of slavery.

Pictures of a few monkeys that I came across during the independence day week seem to display the above mentioned facts about freedom. It is as if the monkey, from whose distant relative – some kind of ape – the homo sapiens are supposed to have evolved, is sending a message across to its distant cousins, us !!  👇

MonkeySuffer

దుర్భరమైన పరాయి పాలన నుంచి విముక్తి కోసం అర్రులు చాస్తాం. ఫ్రీడం వచ్చేవరకూ ఆలోచనా, ఆదర్శం, త్యాగం, విలువలూ అన్నిటికీ బోల్డు విలువ ఇస్తాం. (We yearn for freedom and long for a chance to break the restraints of slavery. We value Theories, Ideals, Sacrifice, Human Values until freedom is gained) 

60076821

ప్రాణాలకి తెగించి పోరాడి, స్వేచ్ఛ సాధిస్తాం. (We go to any extent to achieve freedom)

20170816194555

స్వేచ్ఛ దొరికాక …. అంతే సంగతులు మంకీ మైండ్‌కి బానిసలుగా బతుకుతాం. Monkey See – Monkey Do కల్చర్‌కి అలవాటు పడతాం. (But what we do with the well-earned freedom is a different matter. Monkey See – Monkey Do culture becomes the new bondage disguised as freedom) 

చెడు అనవద్దు, వినవద్దు, కనవద్దు అని చెప్పే గాంధీగారి మూడు కోతులూ అందరికీ తెలుసు. ఆ మూడిటికీ ఈ మూడు కోతుల్నీ కలిపి చూస్తే స్వాతంత్ర్యాన్ని ఎలా అర్ధం చేసుకోవాలో & ఎలా అర్ధం చేసుకోకూడదో తెలుస్తుందేమో? మంకీ మైండ్‌ని కంట్రోల్లో పెట్టకుండా ఫ్రీడం కోసం ఎంత గొడవ చేసినా ఏంటి ప్రయోజనం? పరాయి పాలన అంటే ఒక్క విదేశీ పాలనే కాదు కదా? బుద్ధి, ఆత్మా కూడా పరాధీనతనుంచి బయట పడాలి. పరాధీనత అనేది స్వదేశం, విదేశం అనే గీతల మధ్య ఇమిడిపోయేంత చిన్న విషయమా? స్వధర్మం, పరధర్మం, సమదర్శనం అనేవాటిని అర్ధం చేసుకుని పాటించకుండానే పరాధీనత పోతుందా? స్వాతంత్ర్యం వస్తుందా? వాడ్డూయూ థింక్?

పనిలో పని, H.L. Mencken అనే ఆయన మంకీ మైండ్ + డెమోక్రసీ గురించి అన్నది 👇ఆలకించడం, దానిపై ఆలోచించడం అవసరం. (యెస్, మీ మైండ్‌లో నా గురించి మెరిసిన థాట్ నిజమే 😆, ఆయన గురించి నాకేం తెలీదు, ఈ కోట్ తప్ప)

Gandhiji, one who is seen, though not by all, as the symbol of our freedom used to keep figurines of three monkeys symbolizing the principle of “see no evil, hear no evil, speak no evil” . Add to them the three monkeys above and the six monkeys together may tell us how to understand and also how not to understand freedom. Human mind is compared to a mad monkey by philosophers. Accepting that comparison brings forward the question – of what use is the freedom when it is in the hands of a mad monkey? Another point of great significance is to understand freedom in its broadest and deepest sense. Is Freedom just the deliverance from physical rule by foreigners? Is it meaningful without the intellect and the soul being freed from bondage? And, does bondage only mean something limited between self-rule and foreign rule? Is Freedom from bondage complete without an understanding and practice of Swadharma, Paradharma and Samadarsana? The three principles which according to Indian philosophical tradition are the most important – but unfortunately the least-practiced – for a well-balanced life.

These thoughts seem to be nicely compressed into a single sentence by H.L. Mencken 👇 –honestly 🙏 I don’t know anything about him except for this quote of his — in his observations on monkey mind and democracy. Very interesting remark for freedom-lovers to brood over, isn’t it?

 

quote-democracy-is-the-art-and-science-of-running-the-circus-from-the-monkey-cage-h-l-mencken-19-67-93

ఇంతే సంగతులు. బై4నౌ. 🙏

(Photo courtesy : Deccan Herald & AZ Quotes)

 

Published by YVR's అం'తరంగం'

These little thoughts are the rustle of leaves; they have their whisper of joy in my mind...

57 thoughts on “గాంధీగారి🙈🙉🙊కోతులు + 3 కొత్త🐒🐵🐒 కోతులు Monkey’s Message😉 to its Cousins😆

  1. @LalithaTS garu
   మీరు స్పెషల్ గా చెప్పాలా? స్వచ్ఛ మైన ఇచ్ఛ గల వారికి స్వేచ్ఛ ఆటోమేటిగ్గా ఏకాదేశమగునని వేదాల్లో ఉందిష😀

   Like

  1. సర్, వెంకటరాజారావు గారు,నెనరులు.
   //స్వేచ్చను తవరొత్తి పలుక, స్వచ్చతమంబయ్యె పదము సతమత మైతిన్//
   సతమతమగుట ఏల? నిజంగానే అర్ధం అవలేదు.

   Like

     1. ఇప్పుడింతకీ ఏది కరెక్టు🤤? చ కి ఛ వొత్తా ? ఛ కి ఛ వొత్తా ?🤔 ఏ వొత్తు స్వేచ్ఛగా ఇవ్వవచ్చును? జవాబు క్లుప్తముగా నాలుగు పాదములు మించని పద్యములో చెప్పవలెను🤗.

      Like

      1. జిలేబిగారండోయ్ , ఇప్పుడే శ్యామలరావుగారు స్వేచ్ఛ కాదు స్వేఛ్ఛ అని ఖ్ఖచ్చితంగా చెప్పేశారు మరి.

       Like

  1. శ్యామలరావు గారు వివరణకు నెనరులు 🙏. ఆంధ్రభారతిలో “స్వేచ్ఛ” అని ఉండడం చూసి అది కరెక్టే అనుకున్నాను.

   Like

 1. ఇఛ్ఛ అన్నది సంసృతపదం. తెలుగురూపం ఇచ్చ. స్వ అన్నదీ సంసృతపదమే. స్వ+ఇఛ్ఛ=స్వేఛ్ఛ అన్న సంధి వలన స్వేఛ్ఛ అన్న సమాసం కుదురుతోంది. స్వ కు తెలుగుపదం ఇచ్చతో సమసించటం కుదరదు. కాసట్టి స్వేఛ్ఛ అన్న పదమే సాధువు.

  https://polldaddy.com/js/rating/rating.js

  Like

 2. అలాగే జిలేబీ గారూ,

  మీ స్వేఛ్ఛ మీకు ముఖ్యము
  మా స్వేఛ్ఛయు మాకు మఖ్యమైనది యే
  మీ స్వేఛ్ఛకు తెలు గేడ్చుట
  మా స్వేఛ్ఛయనగ దాని మన్నించుటయౌ.

  మాబోంట్ల మధ్యనైనా దాన్ని బతకనివ్వండి.

  https://polldaddy.com/js/rating/rating.js

  Like

  1. అనంతానంతానంతం ఎప్పుడండి విడుదల ?
   శ్యామల రాయా ! స్వేఛ్ఛను
   ధీమా, గన యాంధ్రభారతిన పదమగు ప
   ళ్ళే! మా బ్రౌణ్యంబున కూ
   డా మాస్టారు కనబడలె ! రావడి గాదోయ్ 🙂
   జిలేబి


   https://polldaddy.com/js/rating/rating.js

   Like

 3. చిన్నప్పటినుంచి ఇప్పటిదాకా చదివిన చదువులో ఇచ్ఛ, స్వేచ్ఛ తప్ప వేరేగా చదవలేదు . ఆంధ్రభారతి కూడా అదే చెప్తోంది . అలాగే స్వచ్ఛత కూడా .


  https://polldaddy.com/js/rating/rating.js

  Like

  1. ఏమండి లక్కాకుల వారు

   ఎవర్నంటున్నారు ? హన్నా 🙂 గు కున్ను కో కున్ను యతి సరిపోతుందంటున్నారా ? 🙂

   నారదా నారదా
   ఇక్కడేదో సూక్షి జరగతాంది 🙂 ఏమో తెలియట్లే !:)

   బ్రేవ్
   జిలేబి

   Like

  2. //భలే పోష్టెట్టేరండీ , yvrగారూ !// మాస్టారు, 🙏లు. మీ ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పే స్వేచ్ఛ / స్వేచ్చగానీ, ఇచ్చ / ఇచ్ఛ/ ఇచ్ (itch)గానీ నాకున్నాయని నేననుకుంటే ఈ పోస్టు రాయకనేపోదునుగదా! 😊.

   Like

    1. ఆ మాటకొస్తే అంతా భగవదేచ్ఛ🙏 OR philosophically speaking, భగవత్+itch(a) 😆. ఏమంటారు?
     (స్వగతం: ఈ పన్‌కి లలితగారి చప్పట్లు గారంటీ 😊)

     Like

     1. ఇప్పటిదాక గురువులకు మాత్రమే ఎసరు పెడుతున్నారనుకున్నా !

      ఇప్పుడు ఏకంగా ఆదిగురువుకే ఎసరెట్టేసారు
      సో మొదటి కోతి ఆయనే అన్నమ్మాట

      నారదా! నారదా!
      జిలేబి

      Like

   1. ఈ శ్యామలీయం గారితో వచ్చిన చిక్కిదే !/ఆయన్ని ఓ మూడు నాలుగు ప్రశ్నలు వేసేస్తే చాలు, అబ్బే నాకేం తెలీదండి అని వెనుకడుగేసేస్తారు 🙂 ఎట్లబ్బా సినబ్బా ఈయన తో వేగటం ?

    జిలేబి

    https://polldaddy.com/js/rating/rating.js

    Like

    1. మీ అనుచిత వ్యాఖ్యకు విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నాను. నాతో చిక్కేదో ఉందని ప్రచారం చేయటం వలన మీ కేమి ఒరుగుతుందో తెలియదు. దీర్ఘవాదవివాదాలకు నేను దూరం అన్నది కొత్తగా ఎవరికీ మనవి చేయవలసిన అగత్యం లేదు. నా ఉద్దేశం చెప్పటం. పరిమితంగా వివరణ ఇవ్వటం వరకే చేస్తాను ఎప్పుడైనా. ఏదో ఒకమిషమీద సాగతీత చర్చలకు పిలిచినా రానని అందరికీ తెలుసును. మిమ్మల్ని నేను విమర్శించలేదే. నాతో వేగటం అన్న మాట ఎందుకు అన్నారో మరి. నేను వెనుకడుగు వేసానని మీరనటం వలన నా ప్రతిష్ఠ ఏదో దిగజారిపోతోందని లబలబ లాడను లెండి – కాని మీరలా అనటం ఉచితం కాదని సూచించటం మాత్రం చేయక తప్పదు.

     Like

 4. కొంద రన్నట్లు స్వేచ్ఛ అన్న పదం మంచి ప్రచారంలో ఉండవచ్చును. కాదనను. కాని భాషానిర్మాణశైలిలో అది ఒదగదు.

  ప్రతి వర్గంలోనూ రెండు హల్లులు – మళ్ళీ ఒక్కోటీ ఒత్తు లేని – ఒత్తు ఉన్న అంటూ రెండు విధాలుగా వర్గంలో వెరసి నాలుగు అక్షరాలు. ప్రతివర్గం చివరనా ఒక అనునాశికాక్షరం. ఇదీ మన అక్షరవర్గాల అమరిక. అనునాశికం మినహా మిగిలిన నాలుగింటి గురించి ఇక్కడ చర్చ.

  ఉదాహరణకు క-వర్గు తీసుకోండి. క,గ లు రెండూ వాటి వత్తు అక్షరాలు ఖ,ఘ అని రెండూ ఉన్నాయు కదా వీటిలో అంటే క,ఖ,గ,ఘ లలో విడి అక్షరాలు కాక ద్విత్వాలే ఉంటాయి క్క, ఖ్ఖ, గ్గ, ఘ్ఘ అని. అంతే కాని క్గ, గ్క, ఖ్క, ఘ్క, జ్చ, త్ద వంటి సంయుక్తాక్షరాలు ఉండవు.

  ఈ నియమం అనునాశికలతో సంయుక్తాక్రరాలు రావటానికి వర్తించదు. అందుచే ప్మ, మ్ప , న్త, త్న వంతి సంయుక్తాక్షరాలు భాషలో కనిపిస్తాయి.

  అందుచేత ఛ అన్నది ద్విత్వాన్ని అంగీకరించటం వలన ఛ్ఛ అన్న సంయుక్తాక్షరం సాధువు అవుతున్నది. చ కు ఛ తో సంయుక్తాక్షరం కుదరదు.

  ఇలాంటివే మరి కొన్ని విశేషాలనుగమనించవచ్చును. ల,ళ లమధ్య కుడా ద్విత్వాలే సంయుక్తాక్షరాలు రావు అందుచేత ల్ళ ళ్ల అన్నవి పొరపాటూ ప్రయోగాలు అందుచేత పెళ్ళి అని వ్రాయాలి కాని పెళ్లి అని కాదు.

  ఇలాంటీ నియమాలు ఏర్పడటానికి ఒకటే మూలకారణం. ఒకే స్వరస్థానం నుండి ఏర్పడిన హల్లులు ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉంటాయి – వాటిని మనం వర్గాలుగా చెప్పాము. ఒకే స్వరస్థానం మూలం కావటం వలన అటువంటి హల్లులతో ద్విత్వాలను పలకగలమే కాని సంయుక్తాలను సరిగా పలకలేము. అదీ సంగతి.

  విజ్ఞులు నాతో ఏకీభవిస్తారని ఆశిస్తాను.

  Like

  1. మిత్రులు శ్యామలరావు గారు,
   మీరు చెప్పినది తార్కికంగా బాగున్నదిగాని సంస్కృతాంధ్ర నిఘంటువులలో ఈ ప్రయోగం ఇలా ఉన్నది ఇచ్ఛ, ఉచ్ఛిష. ఇక మరొక ప్రయోగమూ చూద్దాం,ఉద్ధారకలో కూడా మొదటి ద కి వత్తు లేదు, రెండవదానికే వత్తు ఉన్నమాట సత్యం. చకి మరొక అక్షరం ఛ కూడా ఉన్నందున, ద కు మరొక అక్షరం ధ ఉన్నందున అనుమానం సహజమే. సరైనదేమి అనేది అన్నది పెద్దలు తేల్చాలిసిందే! (phonotically) పలుకుబడి చూస్తే కూడా వత్తు ద్విత్తానికే ఉన్నట్టు అనిపిస్తూ ఉంది, గమనించగలరు.

   https://polldaddy.com/js/rating/rating.js

   Like

  2. –+ క్క, ఖ్ఖ, గ్గ, ఘ్ఘ అని. అంతే కాని క్గ, గ్క, ఖ్క, ఘ్క, జ్చ, త్ద వంటి సంయుక్తాక్షరాలు ఉండవు.

   ~~~ మీరన్నది తెలుగు పదాలకు వర్తిస్తాయి గాని సంస్కృత పదాలకు ( అంటే తెలుగులోనికి వచ్చిన సంస్కృత పదాలకు కూడా) వర్తించవు.

   దీనికి ఉదాహరణ స్వేచ్ఛ యే

   జిలేబి

   Like

 5. పాపం విన్నాడంటే మరీ “షాక్” అయిపోతాడు సరసిజనాభుడు 🙂

  జిలేబి

  Like

   1. ఏం ఫర్లేదులెండి 🙂

    అంతా ఒకే కో(తులకు/తలకు)వకు చెందినవారమే 🙂

    పబ్లిష్ బటన్ నొక్కెయ్యండి 🙂

    నారదా
    జిలేబి

    Like

 6. నా అభిప్రాయాన్ని చెప్పాను. దానికి గల హేతుబధ్దతనూ వివరించాను. సరైనదేమి అనేది అన్నది పెద్దలు తేల్చాలిసిందే అన్నమాట నిర్వివాదం. నేనింకా పెద్దల్లో కలవలేదు కాబట్టి నా అభిప్రాయం అన్నది కేవలం నా అభిప్రాయం మాత్రమే అన్నట్లుగా ఉండటంలో ఇబ్బంది యేమీ లేదు. నే నన్న నియమాలు తెలుగు పదాలకు వర్తిస్తాయి గాని సంస్కృత పదాలకు ( అంటే తెలుగులోనికి వచ్చిన సంస్కృత పదాలకు కూడా) వర్తించవంటే దాని గురించి కొంత వివరణ ఇవ్వగలను కాని ఇంక ప్రత్యేకంగా యేమీ చెప్పదలచుకోలేదు. ఇటువంటి సమస్యలను కాలం తేలుస్తుందా అన్నదీ అస్పష్టమే – ఎందుకంటే కాలక్రమేణా యీపాటి సంస్కృతాంధ్రాలు కూడా ఎవరూ మాట్లాడక పోవచ్చు ననుకుంటున్నాను. ఇదీ నా అభిప్ర్రాయం మాత్రమే. అందరూ యేకీభవించక పోవచ్చును.

  Like

  1. ~ వర్తించవంటే దాని గురించి కొంత వివరణ ఇవ్వగలను

   ~~ ವಿವರಣ ಇವ್ವವಲೆ

   ಜಿಲೇಬಿ

   Like

   1. జిలేబీ గారూ, “ఇంక ప్రత్యేకంగా యేమీ చెప్పదలచుకోలేదు” అని ముందే మనవి చేసాను. కాబట్టి ఇంకేమీ మాట్లాడదలచుకోలేదు. ఐనా ఎందుకు?

    ఉ. కొందరు పెద్దలున్ కవులు కొందరు కొందరు పండితోత్తముల్
    కొందరు వాగ్విదాంవరులు కొందరు వాదవిహారవిక్రముల్
    కొందరు సర్వమున్ తెలిసికొన్న మహాత్ములు కొంద రజ్ఞ్లులున్
    వందన మెల్ల వారలకు వాదము లోర్వగ నేర నల్పుడన్

    కాబట్టి విరమించ నివ్వండి.

    స్వస్తిరస్తు.

    https://polldaddy.com/js/rating/rating.js

    Like

  1. కొత్త ము(క్క)క్కులు వచ్చాయి 🙂

   ఇవ్వాళ్టికి పండగే 🙂

   జై బోలో గ‌ణపతి బప్పా మోరియా 🙂

   జిలేబి

   Like

 7. ఆరుకోతులు పోరుజేసెను యావురావురటంచునౌ!
  మేరుపర్వత విజ్ఞులచ్చట మేలుమేలనగూడిరీ !
  హోరుహోరన స్వేచ్ఛగానట సోయగమ్ముల తూలిరీ
  ఔర! చేరె జిలేబులూరగ అయ్యవారలు గూడనౌ 🙂

  జిలేబి

  Like

 8. కొందరు వైవియారులన, కొందరు రావులు శ్యామలీయులున్
  కొందరు దీక్షితుల్లటన, కోవిదు లౌ లలితమ్మలున్ సుమా !
  కొందర హో జిలేబులట! కొందరటన్ నరసన్నలున్ భళా !
  వందన మమ్మ వారి కభివాదము జెప్పు శుభాంగి సర్వదా

  బిలేజి

  Like

  1. స్వేచ్ఛ గురించి స్వేచ్ఛగా స్వచ్చంగా చర్చించిన విన్ & స్టన్ చర్చిల్స్ అందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు 🙏. కాస్సేపట్లో కిష్కింధ నుంచి కైలాసానికి బయల్దేరుతున్నాం. వినాయకుడి బర్త్ డే జరుపుకోడానికి 😊.

   Like

   1. మీరు కిష్కింధా పురవాసులో వారి సగోత్రీకులో కావచ్చు గాని,
    ఈ వేళ వినాయకుడి బర్త్ డే కాదండీ. 🙂

    Like

    1. గురువుగారు, ఈ టపా టైటిల్ ఆధారంగా దీన్ని కిష్కింధ అనీ, కాస్సేపట్లో పోస్ట్ చెయ్యబోతున్న టపా ఆధారంగా దాన్ని కైలాసం అన్నానండి.
     ప్రజాస్వామ్యానికీ, పరిణామవాదానికీ పుట్టిల్లు కిష్కింధాపురమే కనక ఆ పురవాసం, సగోత్రం 😊 తప్పించుకోవడం ఎలా?
     ఇవాళ వినాయకుడి ప్రమాణస్వీకారమే అనుకోండి, కానీ ఆయన గుణగణాలు ఏ రోజున అర్ధమై పాటిస్తే ఆ రోజే అం’తరంగం’లో ఆయనకి బర్త్ డే అండి.

     Like

 9. < "కొందరటన్ నరసన్నలున్ భళా !"
  మధ్యలో నన్ను కూడానా? సరే మీక్కూడా అభివాదం జిలేబి గారు.
  ———-
  YVR అన్నట్లు ముందు నేను "చర్చిల్" అవలేదు. ఇప్పుడు కొంచెంసేపు అవుదామనుకుంటున్నాను – శ్యామలరావు గారు మన్నించాలి, మీ విద్వత్తుకు నేను సాటి కాదు, అయితే నేను గమనించిన విషయం చెబుదామని నా ప్రయత్నం. ఇంతకీ నేను చెప్పదల్చుకున్నది – ఇతర దక్షిణాది భాషలలో కూడా "చ్ఛ" అనే వ్రాస్తారల్లే ఉంది – అని.

  "స్వచ్ఛ" అనే పదాన్ని కన్నడంలో " ಸ್ವಚ್ಛ " అని వ్రాస్తారు ('చ' క్రింద 'ఛ' ఒత్తు) (కన్నడ లిపి చాలామటుకు మనం చదవగలం కాబట్టి కన్నడం ఉదాహరణగా తీసుకున్నాను).

  మలయాళంలోనూ " സ്വച്ഛ് " అని వ్రాస్తారు 'చ' క్రింద 'ఛ' ఒత్తుతో (కొంతకాలం కేరళాలో పనిచేయడం వలన అంటిన గోరోజనం 🙂).

  అసలు అందరికన్నా తెలివైనవారు తమిళులండీ ☝️🙂. సంయుక్తాక్షరాల గొడవ లేకుండా ఒత్తివ్వాల్సిన అక్షరాన్ని సంబంధిత అక్షరం పక్కన (క్రింద కాకుండా) వ్రాసేస్తారు. సింపుల్. కరక్టేనా జిలేబి గారు?
  ————
  "చర్చిల్స్" అందరికీ YVR గారు పండగ శుభాకాంక్షలు చెప్పేసారు కాబట్టి నా అభిప్రాయం పంచుకోవడం ఇంతతో సరి. నా తరఫున కూడా అందరికీ వినాయకచవితి శుభాకాంక్షలు.

  Like

 10. వారెవ్వా ! వైవీయార్ !
  శ్రీరస్తు ! మహానుభావ ! శ్రీరాముని పా
  ద రజో పరమాణు గణము
  నరయగ నొకచోట జేర్చి రద్భుత పణతిన్ .

  సిధ్ధి వినాయక చతుర్థి శుభాకాంక్షలతో …..

  Liked by 1 person

  1. మాస్టారు, ధన్యవాదాలు. పరమాణు గణము అన్నారు. పరమాణు విస్ఫోటనం😊 గురించే కాస్త భయంగా వుందండి. గణనాయకుడే అభయం ఇవ్వాలి🙏.
   చవితి శుభాకాంక్షలు.

   Like

 11. అందరు గొప్పవారు మరి
  అందరు పండితుల్గదా మరి
  ఎందులకీ పొటుకులేల చెప్పగరాద
  మరి మీరును మీరును మీరు మీరునున్ 🙂

  చవితి శుభకామనలు.

  Like

 12. Thank you for the translation. Love the Mencken quote! It is an interesting idea, is the slaver also enslaved? True freedom requires the absence of both.

  Like

  1. Thank you for your comment Ms. Knocke 🙏😊

   /… is the slaver also enslaved?/
   I think, based on whatever little I read about him, Mencken was concerned about mediocre people usurping and abusing power in a democracy. His reference to monkey cage, therefore, must mean the constitutional checks and balances built around positions of power.

   Like

Hi, _/\_ :-) Thank you for coming this far in the post ;-) I do appreciate people who stimulate my creativity & make me think on a deeper level. Your rating this post helps. _/\\_ :-)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

vedika

your forum for critical and constructive writings

నా కుటీరం

chinaveerabhadrudu.in

Kadhana Kuthuhalam

మరపురాని కథలను మళ్ళీ చదువుదాం.!

🌿🐢YVR's 👣Walks🐾With🌾Nature🐌🍄

🌻Look deep into nature, and then you will understand everything better 🌹 👨‍🔬Albert Einstein👨‍🏫

ఉహల ఊసులు

కవిత్వం, వంటా - వార్పు, మనసులో మాటలు, అక్కడ - ఇక్కడ

Kavana Sarma Kaburlu

All Rights Reserved

Prasad Oruganti

“I've learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel”— Maya Angelou

A Birder's Notebook

"Learning to bird is like getting a lifetime ticket to the theater of nature".

SEEN ALONG THE TRAIL

"I am at home among trees." ~ J.R.R. Tolkien

BUDGET BIRDERS

birding the world on a budget

Mike Powell

My journey through photography

Singapore Bird Group

The blog of the NSS Singapore Bird Group

MORGAN AWYONG

little truths . little deaths

Animals in South-East Asia

By Andrew Rhee (http://blog.daum.net/fantasticanimals)

Singapore Birds Project

Singapore birds information for birders by birders

Life is a poetry

Life is a beautiful journey. Live, discover, feel and fall in love with it

cindyknoke.wordpress.com/

Photography and Travel

vedika

your forum for critical and constructive writings

నా కుటీరం

chinaveerabhadrudu.in

Kadhana Kuthuhalam

మరపురాని కథలను మళ్ళీ చదువుదాం.!

🌿🐢YVR's 👣Walks🐾With🌾Nature🐌🍄

🌻Look deep into nature, and then you will understand everything better 🌹 👨‍🔬Albert Einstein👨‍🏫

ఉహల ఊసులు

కవిత్వం, వంటా - వార్పు, మనసులో మాటలు, అక్కడ - ఇక్కడ

Kavana Sarma Kaburlu

All Rights Reserved

Prasad Oruganti

“I've learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel”— Maya Angelou

A Birder's Notebook

"Learning to bird is like getting a lifetime ticket to the theater of nature".

SEEN ALONG THE TRAIL

"I am at home among trees." ~ J.R.R. Tolkien

BUDGET BIRDERS

birding the world on a budget

Mike Powell

My journey through photography

Singapore Bird Group

The blog of the NSS Singapore Bird Group

MORGAN AWYONG

little truths . little deaths

Animals in South-East Asia

By Andrew Rhee (http://blog.daum.net/fantasticanimals)

Singapore Birds Project

Singapore birds information for birders by birders

Life is a poetry

Life is a beautiful journey. Live, discover, feel and fall in love with it

cindyknoke.wordpress.com/

Photography and Travel

Why watch wildlife?

A site dedicated to watching wildlife

Discover WordPress

A daily selection of the best content published on WordPress, collected for you by humans who love to read.

Gangaraju Gunnam

What I love, and mostly, what I hate

చిత్రకవితా ప్రపంచం

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

సాహితీ నందనం

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

బోల్డన్ని కబుర్లు...

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

భండారు శ్రీనివాస రావు – వార్తా వ్యాఖ్య

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

SAAHITYA ABHIMAANI

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

లోలకం

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

కష్టేఫలే(పునః ప్రచురణ)

సర్వేజనాః సుఖినో భవంతు

కష్టేఫలి

సర్వేజనాః సుఖినోభవంతు

zilebi

Just another WordPress.com site

కష్టేఫలే

సర్వేజనాః సుఖినోభవంతు

అంతర్యామి - అంతయును నీవే

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

ఎందరో మహానుభావులు

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

వరూధిని

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

హరి కాలం

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

The Whispering

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

Satish Chandar

Editor. Poet. Satirist

పిపీలికం

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

పని లేక..

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

గురవాయణం

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

పక్షులు

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

ఆలోచనలు...

అభిమానంతో మీ ప్రవీణ.....

Vu3ktb's Blog

Just another WordPress.com weblog

ఆలోచనాస్త్రాలు

............... ప్రపంచంపై సంధిస్తా - బోనగిరి

abhiram

album contains photos of my thoughts & feelings

%d bloggers like this: