“కిత్తాత్తమి అంటే కిత్తుది బత్తుడే”నా? or Is it about EXPERIENCING Lord Krishna? మరియు YVR salutes 🇮🇳…


కిత్తాత్తమి పోస్టు తరవాత, అది చదివేముందు – 🌹🌹🌹భారతమాతకి, భారతీయులకి, బ్లాగ్మిత్రులకి, నా బ్లాగ్ చదువుతున్న అందరికీ హృదయపూర్వక స్వాతంత్రదినోత్సవ శుభాకాంక్షలతో🌹🌹🌹 –

 

“కిత్తాత్తమి అంటే కిత్తుది బత్తుడే”నా? కృష్ణ పరమాత్మని ఫీల్ అవ్వడమా? అంటే ఏమో తెలీదు. కానీ కృష్ణుడి విశ్వరూపాన్ని శ్రీఅరవిందుడి మాటలు, డాక్టర్ రాధాకృష్ణన్ వివరణ, విశ్వరూప సందర్శనయోగంలో ఘంటసాల స్వరం ఆవిష్కరించినప్పుడు అంతరాంతరాల్లో భాషకి, అర్ధానికి అందని భావాలు కలిగి అం’తరంగాలు’ కదులుతాయి. అలలు అలలుగా ఆలోచనలు సాగి సాగి క్షీరసాగర తీరాలని తాకుతాయి. అలాంటి అం’తరంగ’ ప్రవాహమే ఇది. ఇక్కడ కోట్ చేసిన ఐన్-స్టీన్ మాటలు చదివినరోజున మొదలై ఆదిశంకరుడిని స్పృశిస్తూ అలా అలా ఎన్నోరోజులు సాగిన ఈ ఫ్లో-ఆఫ్-థాట్స్  ఇవాళ పోస్ట్ చెయ్యడానికి సిద్ధం అయ్యాయంటే కృష్ణాష్టమి రూపంలోవున్న పాలసముద్రపు తీరాన్ని చేరడానికా? ఏమో, ఆ నీలమేఘశ్యాముడికే తెలియాలి. 

అద్వైతానికి ఆదిశంకరుడెలాగో, భౌతికశాస్త్రానికి ఆల్బర్ట్ ఐన్‌స్టీన్ అలాంటివాడని ఒక్కోసారి అనిపిస్తుంది. ఆయన పలుకులు కొన్ని ఎంత అద్భుతంగా / ఆశ్చర్యకరంగా వుంటాయంటే ఆదిశంకరుడికి సరదాగా ఫిజిక్స్‌లో పరిశోధనలు చేద్దామనిపించి ఈ జ్యూయిష్-జర్మన్‌ సైంటిస్టులోకి పరకాయప్రవేశం చేశాడేమో అనిపించేంత. ఆయనకది అలవాటైన పనే కదా! ఈ ఉపోద్ఘాతానికి, ఈ పోస్టుకి మూలమైన ఐన్‌స్టీన్ మాటలు, తన ప్రాణస్నేహితుడు, శాస్త్రవేత్త అయిన బెసో పోయినప్పుడు ఆయన అన్నవి, ఇవీ – “Now he has again preceded me a little in parting from this strange world. (But) this has no importance. For people like us who believe in physics, the separation between past, present and future has only the importance of an admittedly tenacious illusion.” (నా స్నేహితుడు అన్ని విషయాల్లో మాదిరిగానే మరణంలో కూడా నాకంటే ఒకడుగు ముందున్నాడు. కానీ అదో పెద్ద విషయం కాదు. ఎందుకంటే, సైన్సును విశ్వసించే మాలాంటి వారికి భూత, భవిష్యత్, వర్తమానాల మధ్య వుండే వేర్పాటు ఒక భ్రాంతి / భ్రమ/ ఆభాస / మాయ తప్ప మరేం కాదు). చరాచర ప్రపంచానికి అవతల, వేరే ఏదో తలంలో, కాలాతీతుడై, అద్వైతస్థితిలో వున్న ఋషి చెప్పిన మాటల్లా లేవూ ఈ మాటలు? అందుకేనేమో కాలానికి ఐన్‌స్టీన్ ఇచ్చిన నిర్వచనం అంత విశేషంగానూ వుంటుంది. రెండు వస్తువుల మధ్యనున్న ఖాళీని దూరం అని ఎలాగైతే అంటామో, రెండు ఘటనల మధ్య వుండే gap‌నే టైము అన్నాడు. సృష్టిలో ఏ వస్తువుని తీసుకున్నా దాని స్థితిలో నిరంతరం మార్పు కలుగుతూ వుంటుంది. కంటికి తెలియని అతిసూక్ష్మమైన స్థాయిలో కలిగే ఈ స్థితిమార్పునే మనం సెకండ్లు, నిమిషాలు, గంటలు,…. శతాబ్దాలు, కాంతిసంవత్సరాలుగా కొలుస్తాం. జీవుల దగ్గరకొచ్చేసరికి స్థితిమార్పు బాల్య, యౌవన, వృద్ధాప్యాలుగా అనుభవంలోకి వస్తుంది. నిర్జీవపదార్ధాలతో శరీరం ఏర్పరుచుకున్న జీవశక్తి జననం నుంచి మరణం వరకూ ప్రవహించటమే జీవితం కాదూ. అంటే, పుట్టుక నుంచీ పోయేవరకూ శారీరకస్థితిలో కలిగే మార్పుల పరంపర – అంటే అది కాలప్రవాహమే కదూ?

“కాలోస్మి లోకక్షయ కృత్ ప్రవృద్ధో, లోకాన్ సమాహర్తుమి హ ప్రవృత్తః |ఋతేపిత్వా నభవిష్యంతి సర్వే, ఏవస్థితాః ప్రత్యనీకేషుయోధా||” – అని కృష్ణుడు సాధికారంగా చెప్పాడంటే అందులో ఆశ్చర్యం ఏముంది? అలా అనగల కెపాసిటీ, ఆ సుప్రీం ఎవేర్‌నెస్ వున్నవాడు కనకే ఆయన కృష్ణ పరమాత్మ అయ్యాడు. కానీ మామూలు మనిషి అదే భావాన్ని పొంది, తనవైన అలతిపదాలలో వ్యక్తీకరించినప్పుడు; అది ఇతర మామూలు మనుషులనీ స్పందింప చేసినప్పుడు – ఓహ్! కృష్ణపరమాత్మకి తన గీతాగానమే ప్రతిధ్వనించినట్టు ఉంటుందేమో? మళ్ళీ ఏమో అనే ప్రశ్నార్ధకం ఎందుకు?

నమోస్త్వనంతాయ సహస్రమూర్తయే సహస్ర పాదాక్షి శిరోరుబాహవే… అనిపించుకున్నవాడు తన గానపు ప్రతిధ్వని ఎందుకు వినలేడు? ఆయనే విశ్వం విష్ణుః కూడా. అందువల్ల తనే తన సృష్టిలోనే మరో రూపంలో నిలిచి పాడుతున్న విశ్వగీతిగా వింటాడు. ఇక్కడింకో విషయం స్ఫురిస్తోంది. విశ్వం విష్ణుః అన్న రెండు పదాల్లో విశ్వం అంటే భౌతిక ప్రపంచం , విష్ణువు ఆధ్యాత్మిక వాస్తవం. ఈ ప్రపంచంలో వుంటూ దైవాన్ని వెతుక్కునే మార్గాల్లో ఫిజిక్స్ (సైన్సు) కూడా ఒకటి అని మనం నమ్మగలిగితే పైన చెప్పిన కోట్‌లో For people like us who believe in physics… అంటూ విశ్వాన్ని tenacious illusion అంటూ విష్ణుశక్తిని రెండిటినీ స్ఫురణకి తెప్పించినట్టు వుంది కదూ?

What Adi Sankaracharya is for Adwaitha Vedanta (Non-Dualist philosophy), Einstein is for Physics. Thats what I feel, whenever I come across some of his observations, with whatever limited knowledge I have of both areas of human exploration. In fact, it is easy to imagine that AdiSankara transmigrated into this German-Jewish Scientist’s body just to explore the field of Physics. And transmigration is something he resorted to, at least once in his illustrious career of propagating Adwaitha philosphy, to understand the intricacies of family life which he never experienced, having renounced it even before entering it. Let me now come to the words that Einstein uttered, which led to my writing  of this post. Writing to the family of his close friend and fellow scientist, Michele Besso, just after Besso’s death, Einstein says -“Now he has again preceded me a little in parting from this strange world. (But) this has no importance. For people like us who believe in physics, the separation between past, present and future has only the importance of an admittedly tenacious illusion.” To someone familiar with India’s Adwaitha vedanta, such words can only come from a great soul capable of transcending the limitations of time and space. And the reference to the word ‘illusion’ points to Adwaitha philosophy whose central theme is maya i.e illusion. By breaking barriers separating the past, present and future, Einstein – knowingly or unknowingly- positioned himself, rather, his observing mind outside the boundaries of Time. That, probably, is the reason why he sounds like a transcendent soul. In physics Distance is defined as the space between two objects. And Einstein sees time as the space between two events. Based on Einstein’s definition Time is nothing but a measure of change. There is no separate entity or force called Time other than the infinite and irreversible process of Change. Now, any object or thing in the universe is subject to change, a change in its state. Change of state, however infinitesimal it may be, is a perennial process taking place at all levels and phases of existence, whether it is at an atomic scale or at a galactic one. This change is what we call time and measure it in nano-seconds, minutes, hours, light-years, etc. Applying this understanding to life we can see that three stages of life, namely Childhood, Youth and Senility are but the three milestones marking the changes of state of a living being. Thus life becomes a flow of time between birth and death implying that it is a series of changes that a body goes through between birth and death.
If Lord Krishna said –
kalo ‘smi loka-ksaya-krt pravrddho
lokan samahartum iha pravrttah
rte ‘pi tvam na bhavisyanti sarve
ye ‘vasthitah pratyanikesu yodhah
 
(Time am I, world-destroying, grown mature, engaged here in subduing the world. Even without thee (and thy action), all the warriors standing arrayed in the opposing armies shall cease to be) –he said that with the authority and supreme awareness of a personified Universal Soul which also is the source and destination of all that is part of the creation.
Now what would the Lord feel when an ordinary person feels and utters words similar to His own, making other ordinary beings feel the same?
I think the blessed Lord hears the echoes of His own Song Celestial from a corner of His Universe. 
Well, why not? After all He is praised by sages as one with infinite forms, eyes, heads, hands and feet. According to Vishnu Sahasranama, Viswam (the world) is Vishnu meaning Vishnu pervades the Universe that He created i.e. He creates the Universe out of Himself. Hence it is no wonder that the Lord hears His own divine song being sung by one of His manifestations. This brings to my mind another point that Einstein might have conveyed (most probably without the knowledge that he is echoing Vishnu Sahasranama) through the words – For people like us who believe in physics… and tenacious illusion. Viswam, the world, is the physical manifestation of Vishnu, the Ultimate Spiritual Reality. Einstein sounds like he is referring to both aspects by referring to Physics and Illusion. Physics was his preferred path to attain (or understand?) the Ultimate. Illusion is the power of Vishnu that is at the root of the created Universe.

ఇవి జస్ట్ ఫ్లో-ఆఫ్-థాట్స్. అంతే. అక్షరాల్లోకి సరిగా తర్జుమా అయ్యయో లేదో, అందులోనూ ఇంగ్లీష్ పాండిత్యం కూడా వెలగబెట్టాను. చదువరికిది ఫర్వాలేదనిపిస్తే ఆ సంతోషం కృష్ణార్పణం. అస్సలు బాలేదనిపిస్తే ఆ బాధ కూడా కృష్ణార్పణం. ఎందుకంటే పోస్ట్ వేసేయ్యమని తొందరపెట్టింది ఆయనే. టైటిల్ డిసైడ్ చేసింది కూడా ఆయనే అని రచయిత అనుమానం. ఇంతే సంగతులు. బై4నౌ. విష్యూ హాపీ కృష్ణాష్టమి!!!

🌷 🌿 🌾 🌹 🌹 🌾 🌿 🌷 

 

 

 

 

Published by YVR's అం'తరంగం'

These little thoughts are the rustle of leaves; they have their whisper of joy in my mind...

16 thoughts on ““కిత్తాత్తమి అంటే కిత్తుది బత్తుడే”నా? or Is it about EXPERIENCING Lord Krishna? మరియు YVR salutes 🇮🇳…

 1. మీ ఆలోచనలు చాలా profound గా ఉన్నాయండీ 👌.

  కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు.

  కృష్ణం కలయ సఖి సుందరం

  కృష్ణం వందే జగద్గురుం

  https://polldaddy.com/js/rating/rating.js

  Like

 2. BTW, rather than Maya/illusion as root cause of creation it is kama/desire is said to have initiated /kicked off the creation
  Naasadayea sookta – కామస్తదగ్రే సమవర్తదాధి మనసో రేతః ప్రథమం యదాసీత్ .
  జిలేబి


  https://polldaddy.com/js/rating/rating.js

  Like

    1. //infinite never stopping to question root thus moving towards Infinite//

     Thats true freedom 👏👏👏

     సర్వస్వతంత్రుడైన కృష్ణుడి పుట్టినరోజు, స్వాతంత్రదినం పక్కపక్కనే రావడం, ఆ సందర్భంలో ఈ ఆలోచనలు పంచుకోవడం ఎంతో బావుంది. థాంక్సండీ 🙏

     Like

 3. ఓం శ్రీ ఐం స్థయిం నమః
  ఓం హ్రీం క్రీం ఐం స్థాయీభూత యైజకాయ నమః

  🙂

  బాగుంది మీ ప్రవచనం 🙂

  Non- Dualist అప్పుతచ్చు సరిజేయవలె

  చీర్స్
  జిలేబి

  https://polldaddy.com/js/rating/rating.js

  Like

  1. ధన్యోస్మి జిలేబిగారు 🙏
   పద్య జిలేబీ, గద్యగులాబీయైన మీరు మంత్రమరాఠి కూడానా? 😀
   Thank you for the correction.

   Like

  1. అవునండి నీహారికగారు. స్మార్ట్-ఫోన్ పుణ్యమాఅని అబ్బిన చిన్నపాటి విద్య. మీ ధన్యవాదాలకు నా 🙏పూర్వక నెనరులు.

   Like

  1. నను పాలింపగ పద్యమై పాకుచు వచ్చిన బాలగోపాలా🙏🙏లు.
   సర్ ! రాజారావుగారూ సవినయంగా నమస్కరిస్తున్నాను 🙏, ధన్యోస్మి.

   Like

    1. ఆపన్నులనుగావగ నిన్న కాక మొన్న పుట్టిన వెన్నుడు ఆ గోపన్న ఈ పన్ను(pun)లనే వెన్నలుగా గ్రహించి తన చల్లని చూపుల వెన్నెల కురిపించెనుగా….
     థాంక్యూ సిస్టర్ !!

     Like

Leave a Reply to YVR's అం'తరంగం' Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

vedika

your forum for critical and constructive writings

నా కుటీరం

chinaveerabhadrudu.in

Kadhana Kuthuhalam

మరపురాని కథలను మళ్ళీ చదువుదాం.!

🌿🐢YVR's 👣Walks🐾With🌾Nature🐌🍄

🌻Look deep into nature, and then you will understand everything better 🌹 👨‍🔬Albert Einstein👨‍🏫

ఉహల ఊసులు

కవిత్వం, వంటా - వార్పు, మనసులో మాటలు, అక్కడ - ఇక్కడ

Kavana Sarma Kaburlu

All Rights Reserved

Prasad Oruganti

“I've learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel”— Maya Angelou

A Birder's Notebook

"Learning to bird is like getting a lifetime ticket to the theater of nature".

SEEN ALONG THE TRAIL

"I am at home among trees." ~ J.R.R. Tolkien

BUDGET BIRDERS

birding the world on a budget

Mike Powell

My journey through photography

Singapore Bird Group

The blog of the NSS Singapore Bird Group

MORGAN AWYONG

little truths . little deaths

Animals in South-East Asia

By Andrew Rhee (http://blog.daum.net/fantasticanimals)

Singapore Birds Project

Singapore birds information for birders by birders

Life is a poetry

Life is a beautiful journey. Live, discover, feel and fall in love with it

cindyknoke.wordpress.com/

Photography and Travel

vedika

your forum for critical and constructive writings

నా కుటీరం

chinaveerabhadrudu.in

Kadhana Kuthuhalam

మరపురాని కథలను మళ్ళీ చదువుదాం.!

🌿🐢YVR's 👣Walks🐾With🌾Nature🐌🍄

🌻Look deep into nature, and then you will understand everything better 🌹 👨‍🔬Albert Einstein👨‍🏫

ఉహల ఊసులు

కవిత్వం, వంటా - వార్పు, మనసులో మాటలు, అక్కడ - ఇక్కడ

Kavana Sarma Kaburlu

All Rights Reserved

Prasad Oruganti

“I've learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel”— Maya Angelou

A Birder's Notebook

"Learning to bird is like getting a lifetime ticket to the theater of nature".

SEEN ALONG THE TRAIL

"I am at home among trees." ~ J.R.R. Tolkien

BUDGET BIRDERS

birding the world on a budget

Mike Powell

My journey through photography

Singapore Bird Group

The blog of the NSS Singapore Bird Group

MORGAN AWYONG

little truths . little deaths

Animals in South-East Asia

By Andrew Rhee (http://blog.daum.net/fantasticanimals)

Singapore Birds Project

Singapore birds information for birders by birders

Life is a poetry

Life is a beautiful journey. Live, discover, feel and fall in love with it

cindyknoke.wordpress.com/

Photography and Travel

Why watch wildlife?

A site dedicated to watching wildlife

Discover WordPress

A daily selection of the best content published on WordPress, collected for you by humans who love to read.

Gangaraju Gunnam

What I love, and mostly, what I hate

చిత్రకవితా ప్రపంచం

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

సాహితీ నందనం

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

బోల్డన్ని కబుర్లు...

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

భండారు శ్రీనివాస రావు – వార్తా వ్యాఖ్య

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

SAAHITYA ABHIMAANI

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

లోలకం

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

కష్టేఫలే(పునః ప్రచురణ)

సర్వేజనాః సుఖినో భవంతు

కష్టేఫలి

సర్వేజనాః సుఖినోభవంతు

zilebi

Just another WordPress.com site

కష్టేఫలే

సర్వేజనాః సుఖినోభవంతు

అంతర్యామి - అంతయును నీవే

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

ఎందరో మహానుభావులు

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

వరూధిని

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

హరి కాలం

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

The Whispering

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

Satish Chandar

Editor. Poet. Satirist

పిపీలికం

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

పని లేక..

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

గురవాయణం

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

పక్షులు

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

ఆలోచనలు...

అభిమానంతో మీ ప్రవీణ.....

Vu3ktb's Blog

Just another WordPress.com weblog

ఆలోచనాస్త్రాలు

............... ప్రపంచంపై సంధిస్తా - బోనగిరి

abhiram

album contains photos of my thoughts & feelings

%d bloggers like this: