లక్షలకోట్ల టన్నుల అందాన్ని  ఒకచోట  రాశి పోస్తే 🤔 ? 🌱🌻🏖అది  బ్రెజిల్ అవుతుంది 🌿🌳🏞 – అక్కడ ఒక వారం 


🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

9 thoughts on “లక్షలకోట్ల టన్నుల అందాన్ని  ఒకచోట  రాశి పోస్తే 🤔 ? 🌱🌻🏖అది  బ్రెజిల్ అవుతుంది 🌿🌳🏞 – అక్కడ ఒక వారం 

 1. kastephale

  కాళ్ళు పట్టేయడం,నిద్ర, జెట్ లాగు వగైరా వగైరా సెకండరీ 🙂
  అందమె ఆనందం ఆనందమె జీవిత మకరందం
  రాసెయ్యండి! రాసెయ్యండి ఫుటోవులతో 🙂


  https://polldaddy.com/js/rating/rating.js

  Like

  Reply
  1. YVR's అం'తరంగం' Post author

   గురువుగారు మీ ఉత్సుకత నాకు మంచి ప్రోత్సాహం. ఇంకో రెండు పోస్ట్లు వేద్దామని ప్రయత్నం, మీకు నచ్చుతాయని విశ్వాసం 🙏

   Like

   Reply
 2. kastephale

  నా అనుమానాలు తీరుస్తారా?
  నవ్వుకోవద్దు! నేను విమానం ఎక్కలేదు, సరే చూడనే లేదు ఫోటోల్లో తప్పించి 🙂
  ఎక్కడా భూమి మీదకి దిగకుండా ౨౧ గంటలు గాల్లో ప్రయాణమా? నమ్మే మాటేనా?? పైనుంచి దూకితేనే భయమే అంత సేపు గాల్లో ఎగరడం? అమ్మో భయంకదూ! పైనుంచి చూస్తే కళ్ళు తిరగవా? మేడ మీంచి కిందకి చూస్తేనే కళ్ళు తిరుగుతాయి కదా!
  ప్రయాణం తూర్పుకా! పడమరకా!! గాల్లో కెళ్ళేకా అక్కడనుంచి కింద అడవులు,నదులు, పర్వతాలు దాటి ఎక్కడో కావలసినచోట భద్రంగా దిగడమా!!! ఎలా!! ఆ నడిపేవాడికి నిదర రాదా, మీరు పడుకున్నట్టు పడుకోడా!
  ఆటో పైలట్టా!!
  విమానంలో పడుకుని నిద్రపోడమా!!
  ఇరవైఒక్కగంటల ప్రయాణమైతే, బయలు దేరిన టైముకే చేరతారుగా కొంచం ఇంచుమించులో, అంటే కాలంలో వెనక్కే ప్రయాణమా? మరి జెట్ లాగూ ఉంటుందా? జెట్ లాగూ లాగూ అంటారు కదా అదేంటీ?
  తెలిసి చెప్పకపోయేరో 🙂


  https://polldaddy.com/js/rating/rating.js

  Like

  Reply
  1. YVR's అం'తరంగం' Post author

   గురువుగారు, బ్రెజిల్ అనుభూతులకి ఫ్లైట్ ఎక్స్పీరియెన్స్ జోడించమంటారా? నా రచనాస(శ)క్తి ని పెంచటానికే మీరడుగుతున్నారు, తప్పకుండా రాస్తానండి 🙏

   Like

   Reply
   1. YVR's అం'తరంగం' Post author

    వీఎన్నార్ గారు,
    ఈసారికింక సంబ డాన్సు ఛాన్సు లేదండి. వెళ్ళటం, రావడం కూడా జరిగి పోయింది.

    Like

    Reply
 3. YVR's అం'తరంగం' Post author

  //చేతిరాతతో మాయ చేసి…//
  ఈ మాయా (virtual ) చేతిరాత పుణ్యమా అని రాస్తుంటే, “ఏం మాయ చేశావే తెలుగు భాషా ?,” అనిపించేలా అదో గోప్ఫ తృప్తి🤗

  Like

  Reply

Hi, _/\_ :-) Thank you for coming this far in the post ;-) I do appreciate people who stimulate my creativity & make me think on a deeper level. Your rating this post helps. _/\\_ :-)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s