🌏…ఇద్దరు ‘మోడర్న్’ దేవుళ్ళకి భక్తితో బిజినెస్ టైకూన్లు, పొలిటికల్ ఐకాన్లు సమర్పించిన…🌏


dalian1

🌏🐦🐒  🌊 🌄 🌉 🌷 🌿 🌾 🌹 🌴🌹🌾🌿🌷 🌉  🌄 🌊🐦🐒 🌏

dalian2

🌏🐦🐒  🌊 🌄 🌉 🌷 🌿 🌾 🌹 🌴🌹🌾🌿🌷 🌉  🌄 🌊🐦🐒 🌏

2 thoughts on “🌏…ఇద్దరు ‘మోడర్న్’ దేవుళ్ళకి భక్తితో బిజినెస్ టైకూన్లు, పొలిటికల్ ఐకాన్లు సమర్పించిన…🌏

 1. Zilebi

  మీ చై (త) న్యాంతరంగం బాగుందండీ !

  తెలు”గోడు” ఎక్కడి కి పోయినా గోడు గోడు మంటూ నే ఉంటాడు కామోసు 🙂 జేకే !

  చీర్స్
  జిలేబి

  Like

  Reply
  1. YVR's అం'తరంగం' Post author

   చై (త) న్యాంతరంగం!! బావుందండీ పదవిన్యాసం.

   //తెలు”గోడు”//
   చైనా గోడ ఎక్కినప్పుడు, షాంఘైలో ఒక చైనీసతను హిందీలో పలకరించినప్పుడు ఈ గో(డు) లేనే లేదండి. పరగడుపునే ప్రెత్యెచ్చనారాయుడి మొహం మీదకి పొగలు పాకటం మాత్రం తట్టుకోలేక ……

   Like

   Reply

Hi, _/\_ :-) Thank you for coming this far in the post ;-) I do appreciate people who stimulate my creativity & make me think on a deeper level. Your rating this post helps. _/\\_ :-)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s