వొచ్చేస్తన్నై!! వొచ్చేస్తన్నై!! స్వదేశీజీన్స్ వొచ్చేస్తన్నై!!!


స్వదేశీ జీన్స్ మార్కెట్లోకి వచ్చేసి యమా పాపులర్ ఐపోతే, అన్ని నిత్యావసర వస్తువులు, అలవాట్లు మారిపోతున్నట్టే వస్త్రధారణ విషయంలో కూడా జీన్స్ క్లాత్ తప్ప మరేం దొరకని పరిస్థితి ఏర్పడితే ఎలా ఉంటుందని ఓ సరదా ఊహ  –

blog-logo

Pictures Courtesy : Google

పోలవరంప్రాజెక్ట్ గురించి… బ్రహ్మంగారి కాలజ్ఞానంలో, నోస్ట్రడామస్ రాతల్లో..

Love for Earth అనే భూతయజ్ఞం : అపర మత్స్యావతారానికి “గజేంద్రమోక్షం”

…love for Nature, Beauty, Truth, Freedom and the underlying Oneness of all beings (YVR’s అం’తరంగం’)