టీకప్పులో ట్సునామీ 7 -పవన్‌కళ్యాణ్ పార్టీ (భ)జనసేనా???


thoughts7

గోదావరిని గాంధీనది, బంగాళాఖాతాన్ని నెహ్రూమహాసముద్రం;హిమాలయాల్ని పటేల్‌పర్వతాలు అని పిలిస్తే🤔 ? ఎలా ఉంటుంది😲?

మోడీమెసేజ్ = శ్రీకృష్ణుని కోరిక = ప్లాస్టిక్-ఫ్రీ భూమాత =గోసంరక్షణ

ఆర్ యూ బయింగ్ డైమండ్స్?థింక్ అబౌట్ టైగర్స్ టూ!!తెలుగువాళ్ళూ! ఉగాదిపచ్చడి RECIPE మార్చండి! అర్జెంట్!