హాపీబర్త్ డే టు డియర్ లార్డ్ శ్రీరామ…


Wishing Many Many Happy Returns

of Lord SriRama with His Family and Friends

into this world & to EVERY

HEART, MIND & SOUL

RAMANAVAMI

 

ఆర్ యూ బయింగ్ డైమండ్స్? థింక్ అబౌట్ టైగర్స్ టూ.

WHY(ఎందుకు)WE(మనం)ARE(ఉన్నాం)? ౧

సముద్రవసనే దేవీ! _/\_ నీరుకంటే బీరు తేలిగ్గా … 😦 ప్చ్!ప్చ్!ప్చ్!

2 thoughts on “హాపీబర్త్ డే టు డియర్ లార్డ్ శ్రీరామ…

 1. Zilebi

  హ్యాపీ ‘భ్రాతర్’ డే 🙂

  ఎన్ని కేండల్స్ తో చేసారు 🙂

  కేండల్స్ బిజినెస్స్ వాళ్ళ కి ఇంకా ఇఏ అవిడియా తట్టి నట్టు లేదూ 🙂

  దాంతో బాటే కేకు షాపు ల వాళ్లకి కూడాను 🙂

  చీర్స్
  జిలేబి

  Like

  Reply
  1. YVR's అం'తరంగం' Post author

   //హ్యాపీ ‘భ్రాతర్’ డే//
   హాపీ భర్‌త డే అనికూడా… అయినా రామనవమి నాడు కాంట్రావర్సీ ఎందుకులెండి.
   ఇక కేక్స్, కాండిల్స్ అంటారా, రాందేవ్ బాబా త్వరలో ఈ బిజెనెస్ మొదలుపెట్టినా ఆశ్చర్యంలేదు. ముందే పేటెంట్ తీసుకుంటే మంచిదేమో 🙂

   Like

   Reply

Hi, _/\_ :-) Thank you for coming this far in the post ;-) I do appreciate people who stimulate my creativity & make me think on a deeper level. Your rating this post helps. _/\\_ :-)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s