హిట్లర్ , స్టాలిన్, గడాఫీ, ఇదీ అమీన్, సద్దాం….


హిట్లర్ , స్టాలిన్, గడాఫీ, ఇదీ అమీన్, సద్దాం –> నరహంతక నియంతలు. మిలియన్ల మందిని పొట్టనపెట్టుకున్నారు.

పులి, సింహం, మొసలి, షార్క్ –> క్రూరమృగాలు. 

ఈగలు, దోమలు, ఎలకలు, పందులు –> వైరస్ లు, బాక్టీరియాలని వ్యాప్తిచేసే జీవులు. కలరా, మలేరియా, ప్లేగు, మెదడువాపులాంటి  డేంజరస్ వ్యాధులు కలిగిస్తాయి. 

పేను, నల్లి, మిణ్ణల్లి –>  పేరసైట్స్. అసహ్యమైన బతుకు బతికే రక్తపిపాసులు. 

తుంగ, గరిక, వయ్యారిభామ –>  కలుపు మొక్కలు. మంచి పంట పండకుండా చేసే పనికిరాని మొక్కలు.

మరి వీళ్ళూ –

సారా, సిగరెట్, బీడీ తయారుచేసే/అమ్మే/అమ్మనిచ్చేవాళ్ళు

పోర్నోగ్రాఫర్స్, హ్యూమన్ ట్రాఫికర్స్, డ్రగ్ ట్రాఫికర్స్  

నదులు,సముద్రాల్నీ, మనసుల్నీ కలుషితం చేస్తున్నవాళ్ళు

మతం పేరుతో యుద్ధాలు, మూఢనమ్మకాలవల్ల హత్యలు చేసేవాళ్ళు 

రాజకీయాన్ని వ్యాపారం చేసేవాళ్ళు

వీళ్ళంతా ఎవరు? 

వాళ్ళా? వాళ్ళు మనుషులూ!

మరి ముందు చెప్పిన కలుపుమొక్కలు, పేరసైట్సూ, వ్యాధికారక జీవులూ, క్రూరమృగాలు, నరహంతక నియంతలకీ వీళ్ళకీ తేడా ఏంటి?

అదా? అదీ.. అదీ .. అదే .. తెలీట్లేదు! 

😉

3 thoughts on “హిట్లర్ , స్టాలిన్, గడాఫీ, ఇదీ అమీన్, సద్దాం….”

 1. తమకార్యబు ఘటించి..అన్నారు భర్తృహరి.. మానవుల్ని నాలుగు రకాలు గా విడతీస్తూ నాలుగోవాడికి నేను పేరు పెట్టలేను మీ ఇషటం వచ్చిన పేరు పెట్టుకోమన్నారండి.

  Like

  1. _/\_ సర్! అలా పెట్టిన పేర్లలో గుర్తొచ్చినవివి –
   చాప కింద నీరు
   తేనె పూసిన కత్తి
   గోముఖ వ్యాఘ్రము
   పయోముఖ విషకుంభము
   మేకతోలు కప్పుకున్న తోడేలు

   Like

Hi, _/\_ :-) Thank you for coming this far in the post ;-) I do appreciate people who stimulate my creativity & make me think on a deeper level. Your rating this post helps. _/\\_ :-)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s