నాకర్ధమైన అద్వైతం – 00౧


ఉన్నది ఒకటే. అన్నిటికీ, అందరికీ మూలం ఒకటే.

ఏకైకఅస్తిత్వపు మస్తిష్కంలో కదిలే విభిన్నసంకల్పాలే సృష్టి, అంతులేని వైవిధ్యాల ఈ సమాహారం

ఏకత్వపు మహాసముద్రంలో పుట్టిన అలలే ప్రకృతి, పదార్ధం, పంచభూతాలు, ప్రాణులు 

అద్వైతస్థితి ముక్కచెక్కలైన మాయాదర్పణంలో తనని తాను చూసుకున్నప్పుడు పుట్టిందే ద్వైతస్థితి, దృశ్యమాన ప్రపంచం

పడిలేచే అలకి ప్రతిరూపం కిందమీదులయ్యే మనసు; ఏకత్వానికి భిన్నత్వానికి మధ్య కొట్టుమిట్టాడే కెరటం ఈ మనసు

అలలపైన కదలాడే చిరుఅలలు అం’తరంగాలు’, మనసుకనే కలలు ఈ భావాలు, భావావేశాలు, భయోల్లాసాలు

ద్వైతఅద్వైతస్థితుల మధ్య దిక్కుతోచని పయనంలో మధ్యలోనే కరిగిపోతున్న మంచుపడవ జీవితం

ఏకత్వానికి మళ్ళిన మనసు, అదే హృదయం; ఆ హృదయప్రకంపనాలు ప్రేమ,అహింస,త్యాగం, అనురాగం, స్నేహం

భిన్నత్వానికై ఉరకలేసే మనసు, అది మస్తిష్కం; కామక్రోధలోభమోహమదమాత్సర్యాల మందిరం

౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧

3 thoughts on “నాకర్ధమైన అద్వైతం – 00౧

  1. భావరాజు శ్రీనివాసు

    ఎలా ఆలోచించాలో తెలిస్తే,ఏం చేయాలో తెలుస్తుంది. ఎలా ఆలోచించాలో భగవద్గీత చెప్పిన తర్వాతే ఏం చెయ్యాలో అర్జునుడు నిర్ణయించుకోగలిగాడు.వేదం,గీత వీటి ద్వారా ఎలా ఆలోచించాలో అద్వైత సిద్ధాంతం ప్రపంచానికి చాటిచెప్పింది.అద్వైత మనేది ఎంత ప్రాచీనమో అంత నవీనం. ఎంత శాస్త్రీయమో అంత లౌకికం. ఎంత సిద్ధాంతమో అంత అనుభవం.ఈ విషయాన్ని నొక్కి చెప్పడమే ఈ క్రింది link లోని వ్యాసాల లక్ష్యం
    https://goo.gl/OapB7e

    Like

    Reply

Hi, _/\_ :-) Thank you for coming this far in the post ;-) I do appreciate people who stimulate my creativity & make me think on a deeper level. Your rating this post helps. _/\\_ :-)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s