కప్పు కాఫీతో చతుర్దశ భువనాలనీ చుట్టి వచ్చిన అనుభవం ….పధ్నాలుగో కాఫీ.


జాన్ లాక్ అన్నాయన మేటర్, మైండ్ రెండూ ఉన్నాయన్నాడు. బెర్క్లీ ఏమో మేటర్ లేదు, మైండ్ ఒక్కటే ఉందన్నాడు. డేవిడ్ హ్యూమ్ మరీ తీవ్రవాది, మేటర్, మైండ్ రెండూ లేవన్నాడు. పొద్దున్నే కాఫీ ఆఘ్రాణించి, ఆ ఆవిరుల్లో క్షణంలో సగం సేపైనా ఊర్ధ్వలోకాల్లో విహరించి తిరిగొచ్చినవాడెవడూ డేవిడ్ హ్యూమ్ వాదన ఒప్పుకోడు. వేడి వేడి కాఫీ గొంతులోంచి జారి వెన్నుపాము చుట్టూ మెల్లగా వెచ్చదనం పరుస్తూ ఉదరంలోకి చేరుకొని అక్కడనుంచి కెఫీన్ కిక్కుని శరీరమంతటికీ సరఫరా చెయ్యగా పాతాళంలో వున్న మైండు తలాతల, మహాతల, రసాతల, సుతల, వితల, అతలాలు దాటుకుని భూలోకంలో వచ్చి పడడం అనుభవైకవేద్యమైన వాడెవడూ బెర్క్లీ లాజిక్కునీ ఒప్పుకోడు. ఇమాన్యుయేల్ కాంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అదే చేసాడు. దానికంటే ముందు కాంట్ కాఫీప్రియత్వం, కాఫీ అడిక్షన్ అనడం కరెక్ట్, గురించి చెప్పుకుంటే బావుంటుంది. The Last Days of Immanuel Kant అనే పుస్తకంలో థామస్ డ క్విన్సీ ఇలా రాసాడు –

At the beginning of the last year of his life, he fell into a custom of taking, immediately after dinner, a cup of coffee, especially on those days when it happened that I was of his party. And such was the importance that he attached to his little pleasure that he would even make a memorandum beforehand, in the blank paper book that I had given him, that on the next day I was to dine with him, and consequently “_that there was to be coffee_.” Sometimes in the interest of conversation, the coffee was forgotten, but not for  long. He would remember and with the querulousness of old age and infirm health would demand that coffee be brought “upon the spot.” infirm health would demand that coffee be brought “upon the spot.” Arrangements had always been made in advance, however; the coffee was ground, and the water was boiling: and in the very moment the word was given, the servant shot in like an arrow and plunged the coffee into the water. All that remained, therefore, was to give it time to boil up. But this trifling delay seemed unendurable to Kant. If it were said, “Dear Professor, the coffee will be brought up in a moment,” he would say, _”Will be!_ There’s the rub, that it      only _will_ be.” Then he would quiet himself with a stoical air,  and say, “Well, one can die after all; it is but dying; and in the next world, thank God, there is no drinking of coffee and consequently no waiting for it.” When at length the servant’s steps were heard upon the stairs, he would turn round to us, and joyfully call out: “Land, land! my dear friends, I see land.”

కప్పు కాఫీతో చతుర్దశ భువనాలనీ చుట్టి వచ్చిన అనుభవం కాంట్ మాటల్లో వ్యక్తమౌతోందిగా?

అవుతోంది 🙂

అందుకే కాంట్ హ్యూమ్, బెర్క్లీల వాదాలతో ఏకీభవించలేదు. “మనస్సు లేకపోవడమేంటి? నిస్సందేహంగా వుంది. అది లేకపోతే ప్రపంచాన్నెలా అర్ధం చేసుకోగలుగుతున్నాము? ప్రపంచాన్ని అర్ధం చేసుకునే విధానాన్ని మనస్సే నిర్ణయిస్తుంది,” అనేసాడు. అంతేకాదు, “Concepts without percepts are empty, Percepts without concepts are blind,” అనికూడా అనేసాడు. రఫ్ గా ఇలా అర్ధం చేసుకోవచ్చు – “కాఫీ రుచి చూడకుండా (తాగకుండా) దాని గుణగణాలు జడ్జ్ చెయ్యడం ఖాళీ కప్పు పట్టుకుని అందులోలేని కాఫీని తాగడమే అవుతుంది. ఆస్వాదించడం తెలియకుండా కాఫీ తాగితే కాఫీత్వ జ్ఞానం సిద్ధించదు”

Published by YVR's అం'తరంగం'

These little thoughts are the rustle of leaves; they have their whisper of joy in my mind...

Hi, _/\_ :-) Thank you for coming this far in the post ;-) I do appreciate people who stimulate my creativity & make me think on a deeper level. Your rating this post helps. _/\\_ :-)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

vedika

your forum for critical and constructive writings

నా కుటీరం

chinaveerabhadrudu.in

Kadhana Kuthuhalam

మరపురాని కథలను మళ్ళీ చదువుదాం.!

🌿🐢YVR's 👣Walks🐾With🌾Nature🐌🍄

🌻Look deep into nature, and then you will understand everything better 🌹 👨‍🔬Albert Einstein👨‍🏫

ఉహల ఊసులు

కవిత్వం, వంటా - వార్పు, మనసులో మాటలు, అక్కడ - ఇక్కడ

Kavana Sarma Kaburlu

All Rights Reserved

Prasad Oruganti

“I've learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel”— Maya Angelou

A Birder's Notebook

"Learning to bird is like getting a lifetime ticket to the theater of nature".

SEEN ALONG THE TRAIL

"I am at home among trees." ~ J.R.R. Tolkien

BUDGET BIRDERS

birding the world on a budget

Mike Powell

My journey through photography

Singapore Bird Group

The blog of the NSS Singapore Bird Group

MORGAN AWYONG

little truths . little deaths

Animals in South-East Asia

By Andrew Rhee (http://blog.daum.net/fantasticanimals)

Singapore Birds Project

Singapore birds information for birders by birders

Life is a poetry

Life is a beautiful journey. Live, discover, feel and fall in love with it

cindyknoke.wordpress.com/

Photography and Travel

vedika

your forum for critical and constructive writings

నా కుటీరం

chinaveerabhadrudu.in

Kadhana Kuthuhalam

మరపురాని కథలను మళ్ళీ చదువుదాం.!

🌿🐢YVR's 👣Walks🐾With🌾Nature🐌🍄

🌻Look deep into nature, and then you will understand everything better 🌹 👨‍🔬Albert Einstein👨‍🏫

ఉహల ఊసులు

కవిత్వం, వంటా - వార్పు, మనసులో మాటలు, అక్కడ - ఇక్కడ

Kavana Sarma Kaburlu

All Rights Reserved

Prasad Oruganti

“I've learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel”— Maya Angelou

A Birder's Notebook

"Learning to bird is like getting a lifetime ticket to the theater of nature".

SEEN ALONG THE TRAIL

"I am at home among trees." ~ J.R.R. Tolkien

BUDGET BIRDERS

birding the world on a budget

Mike Powell

My journey through photography

Singapore Bird Group

The blog of the NSS Singapore Bird Group

MORGAN AWYONG

little truths . little deaths

Animals in South-East Asia

By Andrew Rhee (http://blog.daum.net/fantasticanimals)

Singapore Birds Project

Singapore birds information for birders by birders

Life is a poetry

Life is a beautiful journey. Live, discover, feel and fall in love with it

cindyknoke.wordpress.com/

Photography and Travel

Why watch wildlife?

A site dedicated to watching wildlife

Discover WordPress

A daily selection of the best content published on WordPress, collected for you by humans who love to read.

Gangaraju Gunnam

What I love, and mostly, what I hate

చిత్రకవితా ప్రపంచం

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

సాహితీ నందనం

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

బోల్డన్ని కబుర్లు...

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

భండారు శ్రీనివాస రావు – వార్తా వ్యాఖ్య

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

SAAHITYA ABHIMAANI

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

లోలకం

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

కష్టేఫలే(పునః ప్రచురణ)

సర్వేజనాః సుఖినో భవంతు

కష్టేఫలి

సర్వేజనాః సుఖినోభవంతు

zilebi

Just another WordPress.com site

కష్టేఫలే

సర్వేజనాః సుఖినోభవంతు

అంతర్యామి - అంతయును నీవే

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

ఎందరో మహానుభావులు

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

వరూధిని

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

హరి కాలం

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

The Whispering

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

Satish Chandar

Editor. Poet. Satirist

పిపీలికం

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

పని లేక..

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

గురవాయణం

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

పక్షులు

🌊అలోలములాలోచనలేవేవో నా లోపల ప్రాలేయచ్ఛాయల వలె తారాడగ కోరాడగ 🌊

ఆలోచనలు...

అభిమానంతో మీ ప్రవీణ.....

Vu3ktb's Blog

Just another WordPress.com weblog

ఆలోచనాస్త్రాలు

............... ప్రపంచంపై సంధిస్తా - బోనగిరి

abhiram

album contains photos of my thoughts & feelings

%d bloggers like this: