గాంధీజీ చేత కాఫీ కలిపించిన కాప్రి + 6th cup of Kafeetva


సబర్మతి ఆశ్రమంలో వుండే ఎవరికైనా ఒంట్లో బావుండకపోతే వాళ్ళ ట్రీట్-మెంట్, తక్కిన అవసరాలు అన్నీ గాంధీజీ తనే స్వయంగా చూసుకునేవారు. ఒంట్లో బావుండక పడకేసినవాళ్ళది అదృష్టం అనుకునేవాళ్ళుట ఆశ్రమవాసులు. ఎందుకంటే అనారోగ్యంతో ఉన్నవాళ్ళని ప్రతిరోజూ గాంధీజీ వచ్చి చూసేవారు, మాట్లాడి, జోక్స్ వేసి ఉత్సాహపరిచేవారు మరి.

KAAFEETVA 4

ఒకసారి డిసెంట్రీతో మంచం పట్టిన ఒక తమిళ యువకుడు పథ్యాలతో విసిగి తనకిష్టమైన కాఫీ ఎప్పుడు తాగగలనా అని నిట్టూర్చుకుంటున్న సమయానికి గాంధీజీ పావుకోళ్ల టకటక వినబడింది. కాఫీ పోతేపోయింది బాపూజీ కబుర్లు వినొచ్చులే అనుకుని బెడ్ మీద లేచి కూచున్నాడు. ఇంతలో గాంధీ లోపలికి వచ్చి, “ఇవాళ బాగా కోలుకున్నట్టు కనిపిస్తున్నావు, ఆకలి కూడా ఇంప్రూవ్ అయ్యుంటుంది. నీకేం తినాలనుంది? ఉప్మానా? దోసె కావాలా?,” అన్నారుట. మనవాడు కాఫీకి మొహం వాచీవున్నాడు కదా, గాంధీజీ కాఫీ, టీలు తాగడం ఇష్టపడరని తెలిసీ అదే కావాలని అడిగేశాడు. ఆయనేమో, “ఓరి! పాపాత్ముడా! నీకు కాఫీయే కావాల్సొచ్చిందా?,” అని గట్టిగా నవ్వి, “సరే! నీకో కాఫీ పంపిస్తాను, లైట్ కాఫీ నీకు మంచిదే,” అని వెళ్ళిపోయారు. మన హీరో మహదానందంగా ఎవరో కాఫీ పట్టుకుని వస్తారు అని ఎదురు చూస్తుండగా మళ్ళీ పావుకోళ్ల టకటక వినబడింది. గాంధీజీ కాఫీ కాన్సిల్ చేసేశారేమో, అది చెప్పడానికి వస్తున్నారనే ఊహ కలిగి మొహం వేలాడేయడానికి రెడీ అయిపోయాడు. అంతలో గాంధీ తాత కాఫీ ట్రే పట్టుకుని లోపలికొచ్చారు. మనవాడు మళ్ళీ డీలా పడ్డాడు బాపుకి పని పెట్టానే అనే బాధతో. “బాపూ! ఎవరితోనైనా పంపకుండా మీరు తెచ్చారేంటి,” అని మొహమాట పడ్డాడు. “మొహమాట పడితే కాఫీ ఎంజాయ్ చెయ్యలేవు. కస్తూర్బా రెస్టు తీసుకునే టైము. ఆమెని డిస్టర్బ్ చెయ్యడం ఇష్టంలేక నేనే కలుపుకొచ్చాను. నా కాఫీ బావుందా లేదా చెప్పు,” అని, “కాఫీతో ఉప్మా, దోసెల కంటే టోస్ట్ బావుంటుందని అది కూడ తెచ్చాను,” అన్నారుట. అలా అని వెళ్ళిపోయారు. మన కాఫీ ప్రియుడు కాఫీ లైటుగా వుందే అనుకుంటూనే ఒక సిప్ చేశాడు అద్భుతంగా వుందిట. వుండదా మరి? కలిపింది మహాత్ముడయ్యె. ఎవర్నీ డిస్టర్బ్ చెయ్యకుండా వంటింట్లోకి వెళ్లి స్టవ్ వెలిగించి కాఫీ కలిపి, టోస్ట్ చేస్తున్న దృశ్యం ఊహించుకుని ఆయన్ని జాతిపితగా కాక కొడుక్కి ప్రేమతో కాఫీ కలిపిచ్చిన తండ్రిలా భావిస్తూ, ప్రపంచంలోనే అత్యంత విలువైన, అరుదైన కాఫీని ఎంజాయ్ చేశాడు.   

గాంధీజీ చేతి కాఫీ కోసం టైం మెషీన్లో కూచుని చరిత్రలోకి వెళ్లిరావాలని వుంది కానీ తిరిగొచ్చేటప్పుడు ఆయన దేశవిభజనని, అనంతర హింసని చూసి ఆయనపడ్డ బాధ రిపీటవ్వడం ఇష్టంలేక ఆ ఊహ వదిలేసుకున్నా.   

BTW, కస్తూర్బా తన కిచెన్ లో అతిధుల కోసం కాఫీపొడి, టీ ఉంచేవారు(ట), ముఖ్యంగా రాజాజీలాంటి వారికోసం. 

కాప్రి అంటే లియోనార్డో డి కాప్రి లాంటి కాప్రి కాదండోవ్ కాఫీ ప్రియుడు.

అలా కొంచెం కిందకెళ్ళి ఎడం వైపుకి తిరిగితే పాత కాఫీ పోస్ట్లు కనిపిస్తాయ్

2 thoughts on “గాంధీజీ చేత కాఫీ కలిపించిన కాప్రి + 6th cup of Kafeetva

 1. madhavaraopabbaraju

  అంతరంగంగారూ, నమస్కారములు.

  గాంధీగారులాగే నేనుకూడా కాఫీ,టీలను త్రాగను. కానీ మీ కాఫీ ఘుమఘుమలు అదిరిపోయాయి.
  మీ స్నేహశీలి,
  మాధవరావు.

  Like

  Reply
  1. అం'తరంగం' Post author

   డియర్ సర్, మీరు కాఫీ త్రాగకపోయినా ఘుమఘుమల రూపంలోనైనా ఆస్వాదించినందుకు చాలా సంతోషం. _/\_

   Like

   Reply

Hi, _/\_ :-) Thank you for coming this far in the post ;-) I do appreciate people who stimulate my creativity & make me think on a deeper level. Your rating this post helps. _/\\_ :-)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s